Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (2010)

  • Báo cáo này được cấu trúc thành ba chương. Sau phần Mở đầu là Chương 1 giải thích cơ sở và bối cảnh xây dựng PAPI. Chương 2 trình bày kết quả nghiên cứu về hiệu quả quản trị và hành chính công ở 30 tỉnh/thành phố đã khảo sát. Chương 3 trình bày chi tiết về phương pháp luận khoa học và thực tiễn được áp dụng để tiến hành nghiên cứu này. Mục đích của nghiên cứu là xây dựng một&...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2020-05)

  • Đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam do Cơ quan phát triển liên hợp quốc phối hợp với UB Trung ương MTTQ VN thực hiện. Các chỉ số đo lường bao gồm 8 nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách...

  • Bài trích


  • Văn Tất Thu (2020-05)

  • Quá trình phát triển từ hành chính công truyền thống sang quản lý công, quản lý công mới và quản lý nhà nước tốt nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển và phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, sự phát triển và sự thay đổi về tên gọi từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình quản lý công,&#x...