Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Nguyễn Thị Hà (2015)

 • ĐGVB và các giai đoạn ĐGVB quản lý nhà nước -- Một số đề xuất người tham gia ĐGVB cần xác định rõ một số nội dung công việc để việc đánh giá hệ thống VBQLNN có hiệu quả

 • Tạp chí


 • Trần Minh Hương (2005)

 • Tìm hiểu khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xu hướng xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong điều kiện có Bộ luật điều chỉnh.

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2015)

 • Cải cách hành chính nhìn từ quản lý phát triển xã hội luôn đặt trong trạng thái động, vì tính liên tục của đời sống và tính phụ thuộc của quản trị vào đời sống xã hội. Cho dù có sự khác biệt chế độ chính trị hay bối cảnh xã hội thì cải cách hành chính luôn hướng đến mục tiêu quản trị xã hội để phát triển.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Mai (2015)

 • Hoạt động công chứng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước nói riêng cũng như trong đời sống xã hội nói chung. Hoạt động công chứng có liên quan mật thiết đến quyền lực nhà nước những điều đó không có nghĩa chỉ cơ quan nhà nước mới có thể thực hiện hoạt động này, mà có thể chuyển giao cho một số tổ chức và cá nhân thực hiện như một loại hình dịch vụ công.

 • Bài trích


 • Ngô Văn Trân, Ngô Hà Trung (2015)

 • Chính quyền các tỉnh miền Trung đã có nhiều chủ trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên, công tác này ít nhiều còn bất cập, có lúc diễn biến phức tạp.

 • Bài trích


 • Đoàn Kim Huy (2015)

 • Trường Harvard Kennedy được thành lập vào năm 1936 và ban đầu chỉ đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành hành chính công với thời gian đào tạo một năm. Cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, trường mới triển khai chương trình đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công.

 • Luận án


 • Trần Anh Tuấn (2018)

 • Mục tiêu cụ thể của luận án: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở khoa học về QLNN đối với KCN; xây dựng khung lý thuyết về phát triển bền vững các KCN và QLNN các KCN theo hướng phát triển bền vững; Phân tích thực trạng, đánh giá thực trạng QLNN đối với KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các tiêu chí và nội dung của phát triển bền vững; Đề xuất những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện&#x...

 • Bài trích


 • Vũ Việt Hà (2020-03)

 • Những năm qua, công tác cải cách hành chính mà trung tâm là đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đă có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, t...