Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  •  (2021-11)

  • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tính (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2017 - 2020, từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chấ tlượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính ởViệt Nam thời gian tới.