Phân quyền - Hành chính : [894]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 894
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2024-05)

 • Chuyên đề tập trung nghiên cứu các nội dung của Dự thảo Luật gồm: (1) Một số vấn đề chung về Dự thảo Luật; (2) Các nội dung chính của Dự thảo Luật (Về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, hành nghề công chứng, thủ tục công chứng giao dịch, cơ sở dữ liệu công chứng, nội dung quản lý nhà nước về công chứng); (3) Góp ý đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của Dự thảo Luật.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Hữu Nghĩa (2021)

 • Bài viết nêu một số bất cập trong pháp luật điều chỉnh về giao dịch bằng hợp đồng điện tử có thể dẫn đến rủi ro cho các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng như: khó khăn và tốn nhiều chi phí trong việc thu thập và kiểm tra tính xác thực của chứng cứ từ thông điệp dữ liệu; thiếu quy định cụ thể về hình thức chữ ký hình ảnh; chưa có quy định về công chứng hợp đồng điện tử. Từ đó, đưa ra các gợi ý điều chỉnh và cải thiện hiệu quả và khả thi tương ứng với từng vấn đề pháp lý còn tồn tại nêu trên.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ông Cẩm Lai (2016-08)

 • Bài viết nêu một số bất cập của hệ thống pháp luật về lĩnh vực công chứng gây khó khăn cho mục tiêu xã hội hóa công chứng, trong đó có quy định nghiêm cấm văn phòng công chứng mở cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của Văn phòng công chứng và đề xuất sửa đổi quy định này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Ngọc Trình (2024-02)

 • Bài viết phân tích những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng ảnh hưởng đến quá trình xã hội hóa hoạt động công chứng. Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thúc đẩy xã hội hóa hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Thơ (2022-12)

 • Bài viết phân tích về một số điểm mới trong Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), trong đó, tập trung bình luận về những vấn đề tồn tại, vướng mắc, bất cập, những quan điểm khác nhau, từ đó đưa ra quan điểm của tác giả kiến nghị sửa đổi một số nội dung trong Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 894