Phân quyền - Hiến pháp : [589]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 589
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Ngọc Tố Tâm (2017-06-28)

 • Kể từ khi bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức theo mô hình XHCN (từ Hiến pháp năm 1959 tới nay), Quốc hội luôn được quy định ba chức năng gồm: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ba chức năng này của Quốc hội được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 và một số văn bản pháp luật&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Nghĩa (2021-08)

 • Bài viết đề cập đến cơ sở của việc hình thành nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước; Nội dung và một số biểu hiện cơ bản của nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Ngọc Tố Tâm (2017)

 • Kể từ khi bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức theo mô hình XHCN (từ Hiến pháp năm 1959 tới nay), Quốc hội luôn được quy định ba chức năng gồm: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ba chức năng này của Quốc hội được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 và một số văn bản pháp luật hiện hành. ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hợp Toàn, Nguyễn Hữu Mạnh (2013-03)

 • Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự thảo) có nhiều thay đổi so với Hiến pháp hiện hành. Bản Dự thảo này đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Bài viết này đề cập vai trò của Hiến pháp, sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp 1992; định hướng sửa đổi Hiến pháp 1992 trong các văn kiện của Đảng và phân tích cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trên cơ sở có tham khảo ý kiến của Hội&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển (2013-03)

 • Thực hiện Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 1/2/2013, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức cho các đơn vị và cá nhân nhà khoa học trong trường đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Nam (2013-03)

 • Chế độ kinh tế là một chương quan trọng trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) gồm 15 điều (từ Điều 15 đến Điều 29). So với các quy định tương ứng trong Chương Chế độ kinh tế của Hiến pháp năm 1980, các nội dung trong Chương Chế độ kinh tế của Hiến pháp hiện hành có giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử to lớn. Sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Hùng Thái (2018-04)

 • Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp lần đầu tiên quy định về chế định Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), và từ đó đến nay, qua các Hiến pháp 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013, chế định này tiếp tục được ghi nhận và là cơ sở cho sự tồn tại của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, VKSND thể ...

 • TVQH_Xây dựng chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Ngọc Đường (2021-03-10)

 • Chính quyền địa phương là một trong những định chế pháp lý quan trọng của Hiến pháp năm 2013, bởi chính quyền địa phương là một bộ phận không thể tách rời bộ máy nhà nước do Hiến pháp quy định. Theo đó, cần dựa trên cơ sở hiến định để tiến hành xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước nói chung, chính quyền địa phương nói riêng. Bài viết trình bày nội dung chính quyền địa phương là một&#...

 • PLTTOL4.17_Van de so huu tai san_Hien phap 2013.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cừ (2017-04)

 • Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vấn đề sở hữu tài sản được ghi nhận thống nhất với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Hiến pháp vẫn ghi nhận sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu - có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản này. Các quy định của Hiến pháp là...

 • LH8.19.Ly luan_Hien phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm (2019-08)

 • Cùng với khái niệm pháp quyền (Rule of Law), chủ nghĩa hiến pháp là khái niệm được nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỉ XX. Tuy nhiên, nếu như pháp quyền được nghiên cứu và bàn luận sôi nổi thì chủ nghĩa hiến pháp vẫn còn là chủ đề khá xa lạ trong đời sống học thuật ở Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận cơ bản về chủ nghĩa hiến pháp, gợi ...

 • LH6.19.Co che bao hien VNam hien nay.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Võ Linh Giang (2019-06)

 • Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác ...

 • LH2.19.Cu tri doan_doc dao_HPhap Hoa Ky.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Quang Huy (2019-02)

 • Bài viết phân tích khái niệm "cử tri đoàn lí giải nguồn gốc và lí do hình thành chế định này theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong hệ thống cử tri đoàn độc đáo "kiểu Mỹ" khi một ứng viên Tổng thống thắng phiếu phổ thông vẫn có thể thua khi không đủ 270/538 phiếu cử tri đoàn toàn quốc. Việt Nam có thế cân nhắc khối cử tri vận dụng có chọn lọc chế định này đối với những vùng&...

 • NCLP.11.2020.toithuonghienphap2013.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2020-08-19)

 • Thượng tôn pháp luật là một thuộc tính không thể thiếu và là yếu tố cốt lõi nhất của bất cứ mô hình nhà nước pháp quyền (NNPQ) nào cho dù là mô hình trong lý luận hay mô hình trong thực tiễn. Một đất nước không thể có NNPQ đúng nghĩa nếu trên đất nước đó không có sự thượng tôn pháp luật mà trước tiên là tính tối thượng của Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã có nhữn...

 • LA NguyenXuanTung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Tùng;  Advisor:Võ Khánh Vinh (2020)

 • Luận án phân tích vai trò nền tảng của Hiến pháp trong tổ chức và quản lý xã hội và các phương diện thể hiện cơ bản của công lý trong các chế định cơ bản của Hiến pháp như: Lời nói đầu; chế định quyền con người, quyền công dân; chế định về thiết lập nền kinh tế tự do và nguyên tắc phân phối; chế định về Nhà nước pháp quyền, thiết lập quyền lập pháp, quyền hành pháp và cơ chế&...

 • QLNN.4.20.B5. Bao ve HP bang PL VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Quyền (2020-04)

 • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.

 • TVQH_Hiến pháp Ireland .pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Văn Giăng (biên dịch) (2020-05)

 • Hiếp pháp Ireland ban hành năm 1937 qua 38 lần sửa đổi gồm 50 điều.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 589