Phân quyền - Hiến pháp : [376]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-03)

 • Bài viết nêu bật ý nghĩa của báu cừ và các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử qua các thời kỳ, qua đó đưa ra những giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả để bầu cử thực sự là phương diện tối cao thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021-05)

 • Bài viết phân tích một số vấn đề về nguyên tắc bầu cử phổ thông qua các quy định của Hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đưa ra ý kiến nhận xét và đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm nguyên tắc bầu cử phổ thông ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích; Bài trích


 • Authors: Mai Thị Mai; Mai Thị Mai (2023-09; 2023-09)

 • Bài viết luận giải sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề xuất việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng toà án, đồng thời luận giải sự tương thích và phù hợp của mô hình này với các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.; Bài viết luận giải sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề xuất việc xây dựng cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng toà án, đồng thời luận giải sự tương thích và phù hợp của mô hình này với các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 376