Phân quyền - Hiến pháp : [579]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 579
 • PLTTOL4.17_Van de so huu tai san_Hien phap 2013.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cừ (2017-04)

 • Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vấn đề sở hữu tài sản được ghi nhận thống nhất với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Hiến pháp vẫn ghi nhận sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu - có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản này. Các quy định của Hiến pháp là...

 • LH8.19.Ly luan_Hien phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm (2019-08)

 • Cùng với khái niệm pháp quyền (Rule of Law), chủ nghĩa hiến pháp là khái niệm được nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỉ XX. Tuy nhiên, nếu như pháp quyền được nghiên cứu và bàn luận sôi nổi thì chủ nghĩa hiến pháp vẫn còn là chủ đề khá xa lạ trong đời sống học thuật ở Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận cơ bản về chủ nghĩa hiến pháp, gợi ...

 • LH6.19.Co che bao hien VNam hien nay.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Võ Linh Giang (2019-06)

 • Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác ...

 • LH2.19.Cu tri doan_doc dao_HPhap Hoa Ky.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Quang Huy (2019-02)

 • Bài viết phân tích khái niệm "cử tri đoàn lí giải nguồn gốc và lí do hình thành chế định này theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong hệ thống cử tri đoàn độc đáo "kiểu Mỹ" khi một ứng viên Tổng thống thắng phiếu phổ thông vẫn có thể thua khi không đủ 270/538 phiếu cử tri đoàn toàn quốc. Việt Nam có thế cân nhắc khối cử tri vận dụng có chọn lọc chế định này đối với những vùng&...

 • NCLP.11.2020.toithuonghienphap2013.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2020-08-19)

 • Thượng tôn pháp luật là một thuộc tính không thể thiếu và là yếu tố cốt lõi nhất của bất cứ mô hình nhà nước pháp quyền (NNPQ) nào cho dù là mô hình trong lý luận hay mô hình trong thực tiễn. Một đất nước không thể có NNPQ đúng nghĩa nếu trên đất nước đó không có sự thượng tôn pháp luật mà trước tiên là tính tối thượng của Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã có nhữn...

 • LA NguyenXuanTung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Tùng;  Advisor:Võ Khánh Vinh (2020)

 • Luận án phân tích vai trò nền tảng của Hiến pháp trong tổ chức và quản lý xã hội và các phương diện thể hiện cơ bản của công lý trong các chế định cơ bản của Hiến pháp như: Lời nói đầu; chế định quyền con người, quyền công dân; chế định về thiết lập nền kinh tế tự do và nguyên tắc phân phối; chế định về Nhà nước pháp quyền, thiết lập quyền lập pháp, quyền hành pháp và cơ chế&...

 • QLNN.4.20.B5. Bao ve HP bang PL VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Quyền (2020-04)

 • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.

 • TVQH_Hiến pháp Ireland .pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Văn Giăng (biên dịch) (2020-05)

 • Hiếp pháp Ireland ban hành năm 1937 qua 38 lần sửa đổi gồm 50 điều.

 • Hien phap Hungary 2011.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (Biên dịch) (2011-04-25)

 • Đạo luật quy định những vấn đề về kinh tế-chính trị- văn hóa-xã hội của đất nước Hungary thông qua các quy phạm pháp luật.

 • TVQH_HiếnphápVươngquốcThái Lan_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2006)

 • Hiến pháp Vương quốc Thái Lan ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2550 Phật lịch (2007), tức năm thứ 62 của Vương triều hiện tại. Theo chiếu chỉ của Nhà vua, Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan được ban hành để thay thế, kể từ ngày được ban hành, Hiến pháp Vương quốc Thái Lan (Lâm thời), B.E. 2549 (2006) được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2549 Phật lịch (2006).

 • TVQH_HiếnphápTây Ban Nha_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Hiến pháp Vương quốc Tây Ban Nha có hiệu lực vào ngày được công bố tại Công báo (Boletin Official del Estado). Nó cũng sẽ được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác của Tây Ban Nha. yêu cầu tất cả chủ thể Tây Ban Nha, dù là cá nhân hay tổ chức phải tôn trọng và trung thành với Hiến pháp này, cũng như bảo đảm rằng nó được tuân theo như là một luật cơ bản của Nhà nước. Nghị&#...

 • TVQH_HiếnphápLiên bang ThụySĩ_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1999-04-18)

 • Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ đưa ra những quy định liên quan đến tình hình đất nước, quyền và lợi ích của công dân đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của quốc gia.

 • TVQH_HiếnphápLiên bang Nga_KLĐHQG.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1993-12-12)

 • Hiến pháp cộng hòa Liên Bang Nga được thông qua bởi phúc quyết toàn dân ngày 12/12/1993, bao gồm 9 chương, toàn bộ Hiến pháp quy định những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh hòa bình của đất nước Liên Bang Nga.

 • TVQH_HiếnphápItalia_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Hiến pháp cộng hòa Italya bao gồm 6 mục quy định những nguyên tắc, những quy phạm pháp luật liên quan đến tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh chính trị của đất nước cộng hòa Italy.

 • TVQH_HiếnphápHunggari_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2010-04-25)

 • Hiến pháp Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011 đây là bản Hiến pháp thống nhất đầu tiên của Hungary.

 • TVQH_HiếnphápHoaKỳ_KLĐHQG.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787 nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do, quyết định xây dựng và ban hành Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • TVQH_HiếnphápHànQuốc_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (1987-10-29)

 • Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc bao gồm 10 chương được thông qua và ban hành vào ngày 12 tháng 7 năm 1948, và được sửa đổi tám lần sau đó.

 • TVQH_HiếnphápĐài Loan, 1946_KLĐHQG.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • - (2005)

 • Hiến pháp Đài Loan thông qua ngày 25 tháng 12 năm 1946, sửa đổi năm 1991,1992,1994,1997,1999,2000 và 2005. Quốc hội của Cộng hòa Trung Hoa, nhận ủy quyền từ toàn thể công dân, phù hợp với lời dạy của Bác sỹ Tôn Trung Sơn để lại khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa, và để củng cố quyền lực Nhà nước, bảo vệ các quyền của nhân dân, bảo đảm bình an xã hội và thúc đẩy phúc lợi của nhân dâ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 579