Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Australia (2018-07-31)

 • Hiến pháp chỉ ra rằng, đây là một đạo luật tạo thành khối thịnh vượng chung Australia từ New South Wales, Victoria, Nam Úc, Queensland và Tasmania....

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội và Chính phủ Antigua và Barbuda (2018-07-27)

 • Hiến pháp này ra đời tuyên bố rằng Antigua và Barbuda là một quốc gia có chủ quyền được thành lập dựa trên các nguyên tắc thừa nhận uy quyền tối cao của Thiên Chúa, phẩm giá và giá trị của con người, tôn trọng các nguyên tắc của công bằng xã hội, công nhận rằng luật pháp tượng trưng cho lương tâm công cộng, rằng mọi công dân, mong muốn thiết lập một khuôn khổ của luật tối cao để đảm&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Angola (2018-01-17)

 • Chúng tôi, người dân Angola, thông qua các đại diện hợp pháp của nó, các nhà lập pháp của quốc gia, được bầu tự do trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 năm 2008; Chúng tôi xin thông qua Hiến pháp này với tư cách là Luật tối cao và cơ bản của Cộng hòa Angola...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Armenia (2018-01-18)

 • Hiên pháp ghi nhận rằng người Armenia, công nhận các nguyên tắc cơ bản của Armenia, khát vọng nhà nước và quốc gia được ghi trong Tuyên bố về độc lập của Armenia, đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của tổ tiên để khôi phục nhà nước có chủ quyền, dành riêng cho việc củng cố và thịnh vượng của tổ quốc, với mục đích đảm bảo tự do, hạnh phúc và đoàn kết công dân của các thế hệ, và khẳ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hội đồng lập pháp Albania (2018/01/17)

 • Albania, với niềm tin vào Thiên Chúa, với quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội và dân chủ, để bảo đảm quyền và tự do cơ bản của con người, với tinh thần chung sống và khoan dung tôn giáo, với cam kết bảo vệ phẩm giá con người và sự thuyết phục, cũng như cho sự thịnh vượng của cả dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc, văn hóa và đoàn kết xã hội,với một niềm tin sâu ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hạ viện Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie (2018/01/17)

 • Algeria là một quốc gia có truyền thống yêu nước và đấu tranh lâu đời. Người Algeria, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng Dân tộc và Quân đội Giải phóng Quốc gia cuối cùng khôi phục lại, trong toàn bộ, một chủ quyền hiện đại và có chủ quyền Tiểu bang. Hiến pháp này thể hiện niềm tự hào dân tộc đó, truyền lại cho các thế hệ tương lai, những người thừa kế xứng đáng của ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Argentina (2018-07-30)

 • Chúng tôi, đại diện của nhân dân Argentina, hội họp chung Quốc hội lập, trong thực hiện các hiệp ước đã có từ trước, với đối tượng thành lập liên minh quốc gia, đảm bảo công bằng, giữ gìn hòa bình trong nước, cung cấp cho quốc phòng chung, thúc đẩy phúc lợi chung, và đảm bảo các phước lành tự do cho chính chúng ta, để hậu thế của chúng ta và tất cả những người đàn ông trên ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội Afghanistan (2019/01/29)

 • Với niềm tin vào Chúa lâu từ xa xưa, cùng với ảnh hưởng của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như Tuyên ngôn toàn cầu về Quyền con người, Hiến pháp Afghanistan ra đời nhằm mục đích Hình thành một xã hội dân sự trống rỗng của áp bức, tàn bạo, phân biệt đối xử cũng như bạo lực, dựa trên luật pháp, công bằng xã hội, bảo vệ sự liêm chính và nhân quyền, và đạt được các quyền tự do và ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đại hội đồng Andorra (2019/01/29)

 • Người Andorran, với sự tự do và độc lập hoàn toàn, và trong việc thực hiện chủ quyền riêng. Ý thức về sự cần thiết phải tuân thủ cấu trúc thể chế của Andorra mới hoàn cảnh do sự phát triển của địa lý, lịch sử và môi trường văn hóa xã hội. Với mong muốn sử dụng mọi nỗ lực để thúc đẩy các giá trị như tự do, công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội, và để giữ và củng cố cá...