Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Vũ Thư (2014)

 • Bài viết so sánh, chỉ ra những điểm mới trong Chương IX của hiến pháp sửa đổi với tên gọi mới: "Chính quyền địa phương" về đơn vị hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền trên các đơn vị hành chính. Theo tác giả, chính quyền địa phương thể hiện rõ những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhưng tính chất không thay đổi. Bài viết cũng lưu ý các vấn đề khi cụ thể&#...

 • -


 • Đỗ Đức Minh (2014)

 • Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã kế thừa nhiều quy định của Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới "mở đường" cho việc tiếp thi đổi mới thể chế về Chính quyền địa phương trong thời gian tới. Cùng với việc làm rõ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về Chính quyền địa phương, bài viết này cũng nêu ra một số nhiệm vụ trước mắt để triển khai thi hành Hiến phá...

 • -


 • Nguyễn Thị Minh Hà (2014)

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 đã có những điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước. Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu về các chế độ làm việc của các cơ quan nhà nước được quy định trực tiếp hoặc gián tiếp trong Hiến pháp để làm nổi bật lên chế độ làm việc đặc thù của mỗi ...

 • previous
 • 1
 • next