Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Đoan (2015)

 • Đảng Cộng sản đầu tiên trên thế giới còn gọi là Đồng minh những người cộng sản được thành lập năm 1847 với tuyên ngôn nổi tiếng: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" do Mác và Ăng-ghen soạn thảo năm 1848, trong đó đã nêu rõ: "giành chính quyền đã trở thành sứ mệnh vĩ đại của giai cấp công nhân", đảng của giai cấp công nhân phải là đảng cầm quyền

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (1997)

 • Giải thích hiến pháp thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Song trên thực tế hoạt động này còn ít được quan tâm. Uỷ ban thượng vụ Quốc hội cũng như Hội đồng nhà nước trước đây chưa có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào chính thức yếu cầu cơ quan này giải thích Hiến pháp bằng văn bản.

 • 2012


 • Nguyễn Minh Đoan (2012)

 • Vấn đề sở hữu trong đó có Sở hữu đất đai phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất, quản lý, kahi thác tài sản trong xã hội và phải do nhân dân bàn bạc, quyết định; việc sửa đổi Hiến pháp lần này các quyết sách về kinh tế tỏng đó có vấn đề Sở hữu đất đai sẽ được các nàh kinh tế và pháp lý giải quyết một cách thấu đáo

 • previous
 • 1
 • next