Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2013


 • Nguyễn Như Phát (2013)

 • Trên cơ sở trình bày, phân tích nhận thức chung về tài phán hiến pháp, sự cần thiết phải thành lập cơ quan chuyên trách về bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam hiện nay, tác giả bình luận và lập luận, đóng góp ý kiến đối với quy định về Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đồng thời đưa ra đề xuất thiết kế lại Điều 120 của Dự thảo về vấn đề này.

 • 2011


 • Nguyễn Như Phát (2011)

 • Chủ thể và khách thể của quyền lập pháp -- Quy trình lập pháp -- Giải thích pháp luật đảm bảo thống nhất trong nhận thức và thi hành pháp luật -- Kiểm tra và phán quyết về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản pháp luật, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

 • previous
 • 1
 • next