Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Văn Động (1995)

  • Có thể nói hầu hết các quy phạm hiến pháp về quan hệ giữa nhà nước và công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội đều tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, có nghĩa là quyền của bên này đồng thời là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Thực hiện yêu cầu này vừa bảo đảm lợi ích của lợi ích của nhà ước và cá nhân, vừa phòng ngừa những hành&#x...

  • previous
  • 1
  • next