Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • 2012


 • Phạm Hữu Nghị (2012)

 • Cơ cấu của các bản hiến pháp của Việt Nam -- Những nét tương đồng và những nét khác biệt trong cơ cấu của các bản hiến pháp trên thế giới -- Các yếu tố cần được tính đến khi xây dựng cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi và đề xuất cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi

 • previous
 • 1
 • next