Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (2001)

 • Đưa ra những điều luật cơ bản cần sửa đổi trong Hiến pháp 1992: về lời nói đầu; về chương 1 chế độ chính trị; về chương 2 chế độ kinh tế; về bộ máy nhà nước.

 • Tạp chí


 • Thái Vĩnh Thắng (1996)

 • Chế định tổng thống Hoa Kỳ trong Hiến pháp và trong thực tiễn là đề tài còn gây nhiều tranh luận trong giới luật gia và chính trị gia. Vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ càng làm cho chế định của Tổng thống trở nên quan trọng hơn. Nhờ vai trò siêu cường quốc của Hoa Kỳ mà tổng thống của Hoa Kỳ đã trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trên chính trường.

 • 2011


 • Thái Vĩnh Thắng (2011)

 • Tư tưởng cải cách nhà nước của Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) -- Tư tưởng xây dựng chế độ quân chủ lập hiến của Phạm Quyền -- Tư tưởng lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Trực và Đảng lập hiến ở Nam Kỳ -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn An Ninh (1900-1943) và Phan Văn Trường (1876-1933) ... -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) và Đảng Cộng sản Việt Nam

 • previous
 • 1
 • next