Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp của Nhà nước Liên bang Malaysia được bố cụ gồm các phần: 1. Phần I: Các bang, tôn giáo và luật của liên bang 2. Phần II: Các quyền tự do cơ bản 3. Phần III: Tư Cách Công Dân 4. Phần IV: Liên bang 5. Phần V: Các bang 6. Phần VI: Quan hệ giữa Liên bang và các bang 7. Phần VII: Các điều khoản về tài chính 8. Phần VIII: Bầu cử &...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Cơ cấu bản Hiến pháp Singapore bao gồm: 1. Phần 1: Mở đầu 2. Phần 2: Nền Cộng hòa và Hiến pháp 3. Phần 3: Bảo vệ chủ quyền của cộng hòa Singapore 4. Phần 4: Các quyền tự do cơ bản 5. Phần 5: Chính phủ 6. Phần 5A: Hội đồng cố vấn Tổng thống 7. Phần 6: Cơ quan Lập pháp 8. Phần 7: Hội đồng Tổng thống về quyền của Cộng đồng thiểu số 9. Phần 8:&#x...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Philippines (tiếng Philippines: Saligang Batas ng Pilipinas) đang có hiệu lực đã được ban hành vào năm 1987. Cơ cấu của Hiến pháp Philippines bao gồm: 1. Điều 1: Lãnh thổ quốc gia 2. Điều 2: Tuyên bố về các nguyên tắc và chính sách của nhà nước 3. Điều 3: Tuyên ngôn về các quyền 4. Điều 4: Quốc tịch 5. Điều 5: Quyền bầu cử 6. Điều 6: Cơ quan lập pháp 7. ...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Lào được thông qua ngày 14/8/1991 tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 2. Hiến pháp gồm 80 điều và 10 chương. Cơ cấu của Hiến pháp Lào bao gồm: 1. Chương 1: Chế độ chính trị 2. Chương 2: Chế độ kinh tế - xã hội 3. Chương 3: Quốc phòng - an ninh 4. Chương 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 5. chương 5: Quốc hội 6. Chương 6: Chủ tịch nư...

 • previous
 • 1
 • next