Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (2012)

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, việc xem xét nhìn nhận đúng đắn tư tưởng chủ quyền nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó sẽ góp phần đẩy mạnh phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, bảo đảm cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện&#x...

 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (1997)

 • Chính thể là phương pháp tổ chức các cơ quan tối cao của nhà nước, nói cách khác nó là phương pháp thành lập và mối quan hệ tương hỗ giữa các cơ quan tối cao của nhà nước. Do vậy, để hiểu thêm về chính thể của nước Việt Nam chúng ta cần tìm hiểu nó qua bốn bản Hiến pháp.

 • previous
 • 1
 • next