Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-30)

 • Phần Lan là một nước cộng hòa có chủ quyền. Hiến pháp Phần Lan được thành lập sẽ bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm và quyền tự do và quyền của cá nhân và thúc đẩy công lý trong xã hội. Phần Lan tham gia hợp tác quốc tế để bảo vệ hòa bình và nhân quyền và vì sự phát triển của xã hội. Phần Lan là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Estonia mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Guinea mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận người dân Eritrea, đã đoàn kết trong một cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi và số phận chung của chúng tôi: Với lòng biết ơn vĩnh cửu với hàng ngàn liệt sĩ đã hy sinh mạng sống vì sự nghiệp và độc lập của chúng tôi, trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và anh hùng để giải phóng, và cho lòng dũng cảm và kiên định của những người yêu nước Eritrea của chúng tôi; v...

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Botswana mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Brunei mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Bulgaria mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận thể chế nhà nước, chính trị tại Bosnia và Herzegovina. Ghi nhận các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cũng như mối quan hệ về lập pháp của Bosnia và Herzegovina,...

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Sri Lanka mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Thụy Điển mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị