Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • The Comparative Constitutions Project (2018-01-17)

  • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Croatia mong muốn giành lại độc lập chính đáng của Quốc gia, với sự tuân thủ thận trọng, công bằng và từ thiện, để nhân phẩm và tự do của cá nhân có thể được đảm bảo, trật tự xã hội thực sự đạt được, sự thống nhất của đất nước chúng ta được khôi phục và sự đồng thuận được thiết lập với các quốc gia khác

  • Văn bản pháp luật


  • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

  • Hiến pháp ghi nhận người Djiboutian tuyên bố một cách long trọng về sự gắn bó của họ với các nguyên tắc Dân chủ và Quyền của Con người khi chúng được định nghĩa bởi Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền của Con người và bởi Hiến chương Quyền của Con người và Dân tộc, trong đó các điều khoản được hình thành một phần không thể thiếu của Hiến pháp này.

  • Văn bản pháp luật


  • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

  • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Đan Mạch mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị