Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Peru mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ba Lan mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-31)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Rwanda mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Romania mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-31)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Liên bang Nga mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Báo cáo


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Qatar mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Ấn Độ mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-27)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Jamaica mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

 • Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra văn hóa, xã hội, thể chế chính trị và kinh tế của xã hội Iran trên cơ sở Hồi giáo các nguyên tắc và chuẩn mực, đại diện cho khát vọng tha thiết của Ummah Hồi giáo. Khát vọng cơ bản này đã được thể hiện rõ ràng bởi chính bản chất của đạo Hồi vĩ đại Cuộc cách mạng của Iran, cũng như quá trình đấu tranh của người Hồi giáo, từ đó bắt đ...

 • Thông tin chuyên đề


 • The Comparative Constitutions Project (2018-07-30)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Israel mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị