Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2012


 • Nguyễn Đăng Dung (2012)

 • Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào với cuộc chiến chống tham nhũng? -- Hiến pháp Mỹ và vấn đề phòng, chống tham nhũng -- Vấn đề phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp các quốc gia trên thế giới -- Phòng, chống tham nhũng với việc sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam

 • 2012


 • Lý Vân Anh (2012)

 • Sơ lược về các mô hình bảo hiến trên thế giới -- Hội đồng hiến pháp của Pháp và những giai đoạn phát triển -- Thủ tục "ưu tiên kiểm tra tính hợp hiến" - một mô hình độc đáo -- Những thách thức đặt ra cho hệ thống tòa án Pháp và các thẩm phán -- Vị trí của Hội đồng hiến pháp trong hệ thống tư pháp - một vấn đề còn nhiều tranh cãi

 • 2012


 • Lê Mai Thanh (2012)

 • Quyền sở hữu trí tuệ trong các văn bản Hiến pháp trước năm 1992 -- Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 -- Đề xuất quy định về Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiến pháp sửa đổi

 • 2012


 • Đào Trí Úc (2012)

 • Vai trò, vị trí của chính sách công -- Về nghiên cứu chính sách công -- Chính sách công với Hiến pháp và hệ thống pháp luật

 • 2013


 • Hoàng Văn Tú (2013)

 • Cơ sở chính trị và pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp -- Thực trạng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp qua các thời kỳ -- Một số đề xuất về nguyên tắc, cách thức lấy ý kiến và việc tiếp thu ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992