Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Trần Minh Đức (2014)

 • Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, những quy định mới về Chính phủ đang được triển khai thực thi, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 vẫn có hiệu lực, dẫn đến đòi hỏi phải xây dựng được Luật Tổ chức Chính phủ mới thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và những quy định đang có...

 • Sách


 • Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao; Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn; Lã Khánh Tùng (2013)

 • Cuốn sách này bao gồm những kiến thức phổ thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp. Vì thế, nó không chỉ đề cập đến hiến pháp của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.

 • Sách


 • Sumit Bisarya, Melissa Crouch (2015)

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan hàng năm về quá trình chuyển đổi hiến pháp trên toàn thế giới. Ngoài việc là một nguồn lực cho những người quan tâm đến các chuyển đổi về chính trị và hiến pháp - như các hiến pháp là trung tâm của hòa bình, xây dựng nhà nước, luật pháp, nhân quyền và quản trị tốt - Đánh giá hàng năm cung cấp thông tin chi tiết về một loạt các vấn đề quan trọng ...

 • Báo cáo


 • David Bilchitz, Daryl Glaser (2018-9-28)

 • Báo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.

 • Báo cáo


 • - (2014)

 • Báo cáo thảo luận và phân tích bốn mô hình cho các cuộc họp tòa án hiến pháp, nhấn mạnh đặc biệt về hiệu quả của các mô hình đó nhằm thúc đẩy ý thức đầu tư chính trị trên diễn đàn chính trị. Xem xét bốn mô hình đã được áp dụng ở sáu quốc gia: Đức, Nam Phi, Ai Cập, Iraq, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo cũng so sánh các nguyên tắc cần thiết để bổ sung vào tòa án hiến p...

 • Cẩm nang


 • Markus Böckenförde, Nora Hedling; Winluck Wahiu (2011)

 • Ấn bản này đáp ứng những khoảng trống kiến thức mà các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và các học viên tham gia vào việc xây dựng hiến pháp đương đại. Mục đích chính của nó là cung cấp một bản vẽ công cụ lớp học đầu tiên về các bài học từ thực hànhđến các xu hướng trong xây dựng hiến pháp. Sách được chia thành các chương có thể được đọc như các phân đoạn riêng lẻ, m...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp của Nhà nước Liên bang Malaysia được bố cụ gồm các phần: 1. Phần I: Các bang, tôn giáo và luật của liên bang 2. Phần II: Các quyền tự do cơ bản 3. Phần III: Tư Cách Công Dân 4. Phần IV: Liên bang 5. Phần V: Các bang 6. Phần VI: Quan hệ giữa Liên bang và các bang 7. Phần VII: Các điều khoản về tài chính 8. Phần VIII: Bầu cử &...