Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Cơ cấu bản Hiến pháp Singapore bao gồm: 1. Phần 1: Mở đầu 2. Phần 2: Nền Cộng hòa và Hiến pháp 3. Phần 3: Bảo vệ chủ quyền của cộng hòa Singapore 4. Phần 4: Các quyền tự do cơ bản 5. Phần 5: Chính phủ 6. Phần 5A: Hội đồng cố vấn Tổng thống 7. Phần 6: Cơ quan Lập pháp 8. Phần 7: Hội đồng Tổng thống về quyền của Cộng đồng thiểu số 9. Phần 8:&#x...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Philippines (tiếng Philippines: Saligang Batas ng Pilipinas) đang có hiệu lực đã được ban hành vào năm 1987. Cơ cấu của Hiến pháp Philippines bao gồm: 1. Điều 1: Lãnh thổ quốc gia 2. Điều 2: Tuyên bố về các nguyên tắc và chính sách của nhà nước 3. Điều 3: Tuyên ngôn về các quyền 4. Điều 4: Quốc tịch 5. Điều 5: Quyền bầu cử 6. Điều 6: Cơ quan lập pháp 7. ...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Lào được thông qua ngày 14/8/1991 tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 2. Hiến pháp gồm 80 điều và 10 chương. Cơ cấu của Hiến pháp Lào bao gồm: 1. Chương 1: Chế độ chính trị 2. Chương 2: Chế độ kinh tế - xã hội 3. Chương 3: Quốc phòng - an ninh 4. Chương 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 5. chương 5: Quốc hội 6. Chương 6: Chủ tịch nư...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Đức Hiếu (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo luật Hiến pháp Thịnh vượng chung Úc (UK) được thông qua vào ngày 5 tháng 7 năm 1900 và được Nữ vương Victoria ngự chuẩn vào ngày 9 tháng 7 năm 1900. Hiến pháp được công bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1901 tại Công viên Centennial, Sydney. Hiến pháp này được chia như sau: Chương I - Nghị viện 28 Phần I - Quy định chung Phần II -Thượng viện �...

 • Văn bản pháp luật


 • - (2010-04-25)

 • Hiến pháp Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011 đây là bản Hiến pháp thống nhất đầu tiên của Hungary.

 • Văn bản pháp luật


 • - (2005)

 • Hiến pháp Đài Loan thông qua ngày 25 tháng 12 năm 1946, sửa đổi năm 1991,1992,1994,1997,1999,2000 và 2005. Quốc hội của Cộng hòa Trung Hoa, nhận ủy quyền từ toàn thể công dân, phù hợp với lời dạy của Bác sỹ Tôn Trung Sơn để lại khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa, và để củng cố quyền lực Nhà nước, bảo vệ các quyền của nhân dân, bảo đảm bình an xã hội và thúc đẩy phúc lợi của nhân dâ...

 • Văn bản pháp luật


 • - (2006)

 • Hiến pháp Vương quốc Thái Lan ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2550 Phật lịch (2007), tức năm thứ 62 của Vương triều hiện tại. Theo chiếu chỉ của Nhà vua, Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan được ban hành để thay thế, kể từ ngày được ban hành, Hiến pháp Vương quốc Thái Lan (Lâm thời), B.E. 2549 (2006) được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2549 Phật lịch (2006).

 • Văn bản pháp luật


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (Biên dịch) (2011-04-25)

 • Đạo luật quy định những vấn đề về kinh tế-chính trị- văn hóa-xã hội của đất nước Hungary thông qua các quy phạm pháp luật.

 • Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Văn Giăng (biên dịch) (2020-05)

 • Hiếp pháp Ireland ban hành năm 1937 qua 38 lần sửa đổi gồm 50 điều.

 • Bài trích


 • Lê Văn Quyền (2020-04)

 • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.