Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Xuân Tùng;  Advisor:Võ Khánh Vinh (2020)

  • Luận án phân tích vai trò nền tảng của Hiến pháp trong tổ chức và quản lý xã hội và các phương diện thể hiện cơ bản của công lý trong các chế định cơ bản của Hiến pháp như: Lời nói đầu; chế định quyền con người, quyền công dân; chế định về thiết lập nền kinh tế tự do và nguyên tắc phân phối; chế định về Nhà nước pháp quyền, thiết lập quyền lập pháp, quyền hành pháp và cơ chế&...