Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Nguyễn Ngọc Toán (2014)

 • Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, quyền hành pháp được Hiến pháp chính thức trao cho Chính phủ, khẳng định sự thể hiện nhất quán và xuyên suốt chủ trương của Đảng và nguyện vọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Bài viết bình luận một số điểm mới về quyền hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013 và nêu kiến nghị để Chính phủ thực hiện tốt&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Hiến pháp mới năm 2013 được Quốc hội thông qua với đa số đại biểu tán thành đã cho thấy, đây là bản Hiến pháp được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chắt lọc nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Trong những điểm mới của Hiến pháp 2013, chương Chính phủ được xem là một trong những&...

 • 2012


 • Nguyễn Phước Thọ (2012)

 • Quy định về chức năng và sứ mệnh chính trị của Chính phủ có một số bất hợp lý -- Chưa phân định rõ thẩm quyền và có một số quy định không tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ -- Chức năng, thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chung chung, dẫn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn ôm đồm, chưa đề cao, phát huy vai trò, trách nhi...

 • 2014


 • Trần Minh Đức (2014)

 • Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, những quy định mới về Chính phủ đang được triển khai thực thi, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 vẫn có hiệu lực, dẫn đến đòi hỏi phải xây dựng được Luật Tổ chức Chính phủ mới thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phân tích những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và những quy định đang có...