Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-01-29)

 • Hiến pháp ghi nhận người Djiboutian tuyên bố một cách long trọng về sự gắn bó của họ với các nguyên tắc Dân chủ và Quyền của Con người khi chúng được định nghĩa bởi Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền của Con người và bởi Hiến chương Quyền của Con người và Dân tộc, trong đó các điều khoản được hình thành một phần không thể thiếu của Hiến pháp này.

 • Văn bản pháp luật


 • The Comparative Constitutions Project (2019-02-01)

 • Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Đan Mạch mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị

 • Sách


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2012)

 • Giới thiệu Hiến pháp của các nước: Ba Lan, Hàn Quốc, Italia và Tây Ban Nha. Đây là những bản hiến pháp của những nước có hệ thống pháp luật phát triển trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm hữu ích có thể tham khảo được trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của nước ta.

 • Sách


 • - (1957-05)

 • Bản Hiến pháp này là bản do Quốc hội An-ba-ni sửa đổi và thông qua ngày 4-7-1950 được Nhà xuất bản Sự thật dịch theo bản dịch Hoa văn của Nhà xuất bản nhân dân Trung Quốc xuất bản tại Bắc Kinh năm 1953.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội lâm thời nước Cộng hoà dân chủ Đức (1957)

 • Bản Hiến pháp do Uỷ ban nhân dân Đức thảo ra và thông qua ngày 19-3-1949. Sau đó đã được Đại hội đại biểu nhân dân Đức phê chuẩn ngày 3-5-1949 và cuối cùng được Quốc hội lâm thời nước Cộng hoà dân chủ Đức phê chuẩn và tuyên bố có hiệu lực kể từ ngày 7-10-1949. Bản dịch theo bản Hoa văn của NXB Nhân dân Trung Quốc năm 1953.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ (1957)

 • Bản Hiến pháp được Đại Hô-lan nhân dân (Quốc hội) Mông Cổ thông qua ngày 30-6-1940, sửa lại bổ sung tháng 2-1949.

 • Tài liệu dịch


 • - (1957)

 • Bản Hiến pháp được Quốc hội nước Cộng hoà nhân dân Bun-ga-ri thông qua ngày 4-12-1947, dịch theo bản Hoa văn của Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc xuất bản năm 1953 tại Bắc Kinh. Gồm 10 chương, 101 điều.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (1962)

 • Là văn kiện có tính chất pháp lý và chính trị cơ bản, HIến pháp được Quốc hội Tiệp Khắc thông qua ngày 11-7-1960 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đó. Hiến pháp là hiến chương về chính quyền của nhân dân và hiến chương hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

 • Tài liệu dịch


 • Quốc hội Trung Quốc (1955)

 • Hiền pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc hội đầu tiên của Trung Quốc thông qua ngày 20-9-1934 là một bản Hiến pháp dân chủ nhân dân thuộc về Hiến pháp XHCN, là kết quả của cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ chống đế quốc phong kiến và tư bản quan liêu suốt hơn 30 năm của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.