Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Trần Thị Tuyết (2005)

 • Hiến pháp năm 1946 -- Hiến pháp năm 1989 -- Hiến pháp năm 1980 -- Hiến pháp năm 1992. Bốn bản hiến pháp có sự kế thừa và phát triển liên tục, nhất quán. Mỗi bản hiến phản ánh điều kiện và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn cách mạng cụ thể. Bốn bản hiến pháp đồng thời cũng xác nhận bằng hiệu lực của văn bản pháp luật cao nhất bốn bước phát triển trọng đại của&#x...

 • 2014


 • Bùi Ngọc Thanh (2014)

 • Với tính cách là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, thể hiện bản chất dân chủ của một Nhà nước, Quốc hội luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối...

 • 2015


 • Tô Văn Hòa (2015)

 • Lần lượt giới thiệu nội dung của 8 chương trong cuốn sách chuyên khảo "Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN" của Tiến sĩ Tô Văn Hòa, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2013, dày 403 trang

 • -


 • Nguyễn Văn Cương (2014)

 • Phân tích bản chất quyền hành pháp trong quan niệm của Montesquieu thể hiện rõ trong việc thiết kế cơ cấu quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Trình bày các quan niệm về quyền hành pháp ở Việt Nam hiện nay. Đề cập ba vấn đề cần giải quyết về quyền hành pháp trong Hiến pháp 2013