Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Cẩm nang


 • Markus Böckenförde, Nora Hedling; Winluck Wahiu (2011)

 • Ấn bản này đáp ứng những khoảng trống kiến thức mà các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách và các học viên tham gia vào việc xây dựng hiến pháp đương đại. Mục đích chính của nó là cung cấp một bản vẽ công cụ lớp học đầu tiên về các bài học từ thực hànhđến các xu hướng trong xây dựng hiến pháp. Sách được chia thành các chương có thể được đọc như các phân đoạn riêng lẻ, m...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1949-05-23)

 • Hiến pháp gồm 146 Điều và áp dụng cho Người dân Đức từ các bang Baden- Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, ecklenburgWestern Pomerania, Bắc Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein và Thuringia.

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp của Nhà nước Liên bang Malaysia được bố cụ gồm các phần: 1. Phần I: Các bang, tôn giáo và luật của liên bang 2. Phần II: Các quyền tự do cơ bản 3. Phần III: Tư Cách Công Dân 4. Phần IV: Liên bang 5. Phần V: Các bang 6. Phần VI: Quan hệ giữa Liên bang và các bang 7. Phần VII: Các điều khoản về tài chính 8. Phần VIII: Bầu cử &...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Cơ cấu bản Hiến pháp Singapore bao gồm: 1. Phần 1: Mở đầu 2. Phần 2: Nền Cộng hòa và Hiến pháp 3. Phần 3: Bảo vệ chủ quyền của cộng hòa Singapore 4. Phần 4: Các quyền tự do cơ bản 5. Phần 5: Chính phủ 6. Phần 5A: Hội đồng cố vấn Tổng thống 7. Phần 6: Cơ quan Lập pháp 8. Phần 7: Hội đồng Tổng thống về quyền của Cộng đồng thiểu số 9. Phần 8:&#x...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Philippines (tiếng Philippines: Saligang Batas ng Pilipinas) đang có hiệu lực đã được ban hành vào năm 1987. Cơ cấu của Hiến pháp Philippines bao gồm: 1. Điều 1: Lãnh thổ quốc gia 2. Điều 2: Tuyên bố về các nguyên tắc và chính sách của nhà nước 3. Điều 3: Tuyên ngôn về các quyền 4. Điều 4: Quốc tịch 5. Điều 5: Quyền bầu cử 6. Điều 6: Cơ quan lập pháp 7. ...

 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2020-05)

 • Hiến pháp Lào được thông qua ngày 14/8/1991 tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 2. Hiến pháp gồm 80 điều và 10 chương. Cơ cấu của Hiến pháp Lào bao gồm: 1. Chương 1: Chế độ chính trị 2. Chương 2: Chế độ kinh tế - xã hội 3. Chương 3: Quốc phòng - an ninh 4. Chương 4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 5. chương 5: Quốc hội 6. Chương 6: Chủ tịch nư...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Đức Hiếu (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo luật Hiến pháp Thịnh vượng chung Úc (UK) được thông qua vào ngày 5 tháng 7 năm 1900 và được Nữ vương Victoria ngự chuẩn vào ngày 9 tháng 7 năm 1900. Hiến pháp được công bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1901 tại Công viên Centennial, Sydney. Hiến pháp này được chia như sau: Chương I - Nghị viện 28 Phần I - Quy định chung Phần II -Thượng viện �...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Bản Hiến pháp gồm 7 Điều và có các Điều sửa đổi, bổ sung nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do của cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1949)

 • Hiến pháp Đức, 1949 được ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1949 được sửa đổi vào ngày 20 tháng 12 năm 1993.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1982-12-04)

 • Hiến pháp nước cộng hòa nhân dân Trung hoa được thông qua ngày 04-02-1982 có hiệu lực từ 04-12-1982, Hiến pháp bao gồm 4 chương. Bản Hiến pháp này dùng hình thức pháp luật xác nhận thành quả đấu tranh của nhân dân các dân tộc Trung Quốc, quy định chế độ và nhiệm vụ căn bản của nhà nước, là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Nhân dân các dân tộc trong cả nước, ...