Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • - (1996)

 • Hiến pháp nước cộng hòa Nam phi, 1996, Bản Hiến pháp này được soạn thảo theo Chương 5 của Hiến pháp tạm thời (Luật số 200 năm 1993) và được thông qua lần đầu tiên bởi Quốc hội lập hiến vào ngày 8-05-1996.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1993-12-20)

 • Hiến pháp Đức, 1949, được ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1949, được sửa đổi vào ngày 20 tháng 12 năm 1993). Bản hiến pháp bao gồm XI chương quy định những vấn đề cơ bản của nền cộng hòa liên bang Đức, Luật này áp dụng cho toàn bộ người dân Đức.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1996)

 • Hiến pháp Cộng hòa Argentina tập hợp tại Quốc hội lập hiến toàn thể theo ý chí và bầu chọn của các tỉnh hợp thành, nhằm thực hiện các hiệp ước trước đây, thiết lập sự thống nhất trong quốc gia, bảo đảm công lý, giữ gìn hòa bình trong nước, quy định về nền quốc phòng chung, thúc đẩy thịnh vượng chung và gìn giữ niềm hạnh phúc của tự do. Hiến pháp gồm 3 phần và 2 chương.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1997-04-02)

 • Hiến pháp cộng hòa Ba Lan năm 1997 bao gồm 13 chương. Bản Hiến pháp của Cộng hòa Ba Lan là đạo luật cơ bản của Nhà nước, trên cơ sở tôn trọng quyền tự do và công bằng, sự phối hợp giữa các nhánh quyền lực công, sự đối thoại xã hội cũng như trên cơ sở các nguyên tắc bổ trợ củng cố quyền lực của các công dân và cộng đồng.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1993-12-12)

 • Hiến pháp được toàn dân phúc quyết ngày 12/12/1993, gồm 9 Chương, 137 Điều với nội dung về chế độ Hiến pháp, quyền tự do của con người và công dân, chế độ liên bang, Tổng thống liên bang Nga, Quốc hôi liên bang, Chính phủ liên bang, tự quản địa phương ...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1945)

 • Hiến pháp Indonesia, 1945 bố cục 16 chương: Chương 1: Hình thức của nhà nước và chủ quyền; Chương 2: Hội đồng tư vấn nhân dân; Chương 3: Quyền hành pháp; Chương 4: Hội đồng tư vấn tối cao; Chương 5: Các bộ trưởng; Chương 6: Chính quyền địa phương; Chương 7: Hội đồng đại biểu nhân dân; Chương 8: Tài chính; Chương 8a: Hội đồng kiểm toán tối cao; Chương 9a: Lãnh thổ quốc gia; Chương 10: Công ...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1947-05-03)

 • Hiến pháp Nhật Bản, 1947 công bố ngày 3/11/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp gồm XI chương quy định về những nội dung liên quan đến sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội nền an ninh, hòa bình của đất nước Nhật Bản.

 • Văn bản pháp luật


 • - (2010-04-25)

 • Hiến pháp Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011 đây là bản Hiến pháp thống nhất đầu tiên của Hungary.

 • Văn bản pháp luật


 • - (2005)

 • Hiến pháp Đài Loan thông qua ngày 25 tháng 12 năm 1946, sửa đổi năm 1991,1992,1994,1997,1999,2000 và 2005. Quốc hội của Cộng hòa Trung Hoa, nhận ủy quyền từ toàn thể công dân, phù hợp với lời dạy của Bác sỹ Tôn Trung Sơn để lại khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa, và để củng cố quyền lực Nhà nước, bảo vệ các quyền của nhân dân, bảo đảm bình an xã hội và thúc đẩy phúc lợi của nhân dâ...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1999-04-18)

 • Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ đưa ra những quy định liên quan đến tình hình đất nước, quyền và lợi ích của công dân đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của quốc gia.