Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • - (1993-12-12)

 • Hiến pháp cộng hòa Liên Bang Nga được thông qua bởi phúc quyết toàn dân ngày 12/12/1993, bao gồm 9 chương, toàn bộ Hiến pháp quy định những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh hòa bình của đất nước Liên Bang Nga.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1987-10-29)

 • Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc bao gồm 10 chương được thông qua và ban hành vào ngày 12 tháng 7 năm 1948, và được sửa đổi tám lần sau đó.

 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Hiến pháp Vương quốc Tây Ban Nha có hiệu lực vào ngày được công bố tại Công báo (Boletin Official del Estado). Nó cũng sẽ được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác của Tây Ban Nha. yêu cầu tất cả chủ thể Tây Ban Nha, dù là cá nhân hay tổ chức phải tôn trọng và trung thành với Hiến pháp này, cũng như bảo đảm rằng nó được tuân theo như là một luật cơ bản của Nhà nước. Nghị&#...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1787)

 • Hiến pháp Hoa Kỳ, 1787 nhân dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do, quyết định xây dựng và ban hành Hiến pháp này cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 • Văn bản pháp luật


 • - (-)

 • Hiến pháp cộng hòa Italya bao gồm 6 mục quy định những nguyên tắc, những quy phạm pháp luật liên quan đến tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh chính trị của đất nước cộng hòa Italy.

 • Văn bản pháp luật


 • - (1958-10-04)

 • Hiến pháp của cộng hòa Pháp có hiệu lực ngày 4 tháng 10 năm 1958. Từ khi có hiệu lực đến nay, Hiến pháp của Cộng hòa Pháp đã qua 15 lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là từ năm 1992 trở lại đây, cùng với quá trình xây dựng Liên minh châu Âu, hầu như năm nào Pháp cũng tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, trong tất cả các lần sửa đổi Hiến pháp, chỉ có lần sửa đổi năm ...

 • Văn bản pháp luật


 • - (2006)

 • Hiến pháp Vương quốc Thái Lan ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2550 Phật lịch (2007), tức năm thứ 62 của Vương triều hiện tại. Theo chiếu chỉ của Nhà vua, Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan được ban hành để thay thế, kể từ ngày được ban hành, Hiến pháp Vương quốc Thái Lan (Lâm thời), B.E. 2549 (2006) được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2549 Phật lịch (2006).

 • Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Văn Giăng (biên dịch) (2020-05)

 • Hiếp pháp Ireland ban hành năm 1937 qua 38 lần sửa đổi gồm 50 điều.

 • Bài trích


 • Lê Văn Quyền (2020-04)

 • Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý giữ vai trò là nền tảng và vì thế mà việc bảo vệ Hiến pháp là rất quan trọng. Một trong những biện pháp bảo vệ Hiến pháp hiệu quả nhất là thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật về bảo hiến, cùng với đó là xác lập các thiết chế, phương thức vận hành của các yếu tố này tạo thành một cơ chế bảo vệ Hiến pháp.