Phân quyền - Khoa học : [533]

Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 533
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Nam, Đỗ Minh Tuấn (2022-07-30)

 • Bài viết nghiên cứu khái quát thực trạng pháp luật Việt Nam về định giá sáng chế; chỉ ra một số tồn tại của pháp luật Việt Nam về định giá sáng chế gồm: 1) Còn có sự không thống nhất trong sử dụng thuật ngữ này; 2) Có những sai sót nhất định trong sử dụng thuật ngữ; 3) Có mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật về thừa nhận giá trị của sáng chế; 4) Còn thiếu các nguyên&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Luận (2019-01-03)

 • Bài viết phân tích khái niệm tác phẩm, các loại hình tác phẩm được bảo hộ, nguyên tắc cạn quyền trong lĩnh vực quyền tác giả; quyền nhân thân trong quyền tác giả; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; giới hạn số tiền trong yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Quốc Nguyên (2022-04)

 • Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương quan trọng về thương mại, đầu tư, môi trường, tài chính,... và đặc biệt là vấn đề sở hữu trí tuệ. Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế quy định trong hai Hiệp định này khá là cao. Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, những tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế quy định trong hai Hiệp định lớn này đặt ra một&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ngô Minh Tín (2022-05)

 • Quyền tác giả được xác lập trên cơ sở sự thừa nhận, trao quyền sở hữu và bảo hộ của Nhà nước đối với các chủ thể sáng tạo và đầu tư cho sự sáng tạo như là một phần bù đắp cho công sức sáng tạo tương xứng. Ở một khía cạnh khác, con người có quyền được tiếp cận những sáng tạo mới phục vụ cho sự phát triển không ngừng về khoa học công nghệ cũng như đời sống văn hoá, tinh&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Đình Nghị (2022-03)

 • Bài viết phân tích khái niệm và hậu quả của hành vi xâm phạm quyền tác giả; khái quát quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về hành vi xâm phạm quyền tác giả trên cơ sở tham chiếu pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; phân tích thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trương Tâm An, Ngô Khánh Tùng (2022-04)

 • Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam, Điều ước quốc tế và pháp luật nước ngoài về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và thực tiễn xác định loại hình tác phẩm được bảo hộ khi giải quyết tranh chấp về hành vi xâm phạm quyền tác giả, từ đó đưa ra một số nhận xét và kiến nghị hoàn thiện.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 533