Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Ngô Tiến Quý (1995)

  • Khoa học hình sự đã có một hệ thống các bộ phận cấu thành hoàn chỉnh bao gồm lý luận và phương pháp luận chung, chiến thuật hình sự, kỹ thuật hình sự và phương pháp điều tra từng loại tội phạm cụ thể. Quan nhiều năm phát triển, đến nay khoa học pháp lý đã có bước phát triển vượt bậc và tương đối hoàn chỉnh.

  • previous
  • 1
  • next