Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thị Hoàn;  Advisor:Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Thị Khôi (2019)

 • Luận án đã nghiên cứu khả năng của LCdots trong việc phát hiện các ion kim loại vi lượng. Tính chất huỳnh quang của LCdots bị dập tắt khi có mặt các ion Fe 3+, Mo 6+, V 5+. Giới hạn phát hiện của các ion này tương ứng là 38,8; 6 và 3,2 ppm. Cơ chế dập tắt huỳnh quang của LCdots bởi các ion này đã được đề xuất. Ngoài ra LCdots có khả năng phát hiệ...

 • Luận án


 • Lê Thị Thu Hiền;  Advisor:Nguyễn Đức Chiến, Trần Ngọc Khiêm (2020)

 • Luận án đã xây dựng được 2 quy trình chế tạo vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Er3+ trong đó quy trình 2 có tính ổn định cao bằng phương pháp sol- gel kết hợp với quá trình quay phủ. Đã chế tạo thành công màng mỏng vật liệu SiO2/ZnO pha tạp ion Er3+ có tỉ lệ nồng độ % mol tương ứng của SiO2: ZnO: Er3+ lần lượt là 95:05:0,3 được ủ nhiệt ở 700 oC đạt chất ...

 • previous
 • 1
 • next