Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Cynthia Cummis; Sarah Lake, Paul Reig; Kevin Rabinovitch (2016-10)

 • Tính bền vững là một vấn đề kinh doanh ngày càng quan trọng khi tăng trưởng dân số và thu nhập tăng lên. Sức khỏe và môi trường sống của con người ngày càng trở thành vấn đề lo ngại. Hầu hết các công ty đặt mục tiêu hiệu suất môi trường, nhưng họ thường nhắm đến những gì khả thi hoặc cạnh tranh. 

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Trang (2015)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm nhóm ảo và lợi ích của nhóm ảo, những thách thức đối với nhóm ảo hiện nay.

 • Luận án


 • Phùng Thị Lý;  Advisor:Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận án làm rõ thực trạng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng, từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp cơ bản và một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay. Luận án tập...

 • previous
 • 1
 • next