Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Thị Thu Hà (2018)

  • Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bởi nhà nước pháp quyền là một giá trị chung của nhân loại. Trong đó, có thể khẳng định, bầu cử là một trong những động lực và điều kiện tiên quyết để xây dựng nhà nước pháp quyền. Mặt khác, bầu cử còn là phương thức thể hiện quyền của nhân dân, là biểu hiện quan trọng...

  • previous
  • 1
  • next