Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lương Minh Hải, Nguyễn Thùy Trang (2015)

  • Với chính sách giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhiều tổ chức khoa học và công nghệ đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường. Tuy nhiên, cũng còn không ít tổ chức khoa học và công nghệ công lập chậm chuyển đổi do những nguyên nhân khác nhau. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cơ chế tự chủ&...

  • Luận án


  • Lương Văn Thắng;  Advisor:Lê Thị Vân Hạnh, Trần Quốc Thắng (2020)

  • Luận án khẳng định hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển của mọi quốc gia; cụ thể là phụng sự cho sự phát triển KH&CN, kinh tế, đảm bảo an ninh công nghệ và trở thành một bộ phận trong chính sách ngoại giao của mỗi nước. Hợp tác quốc tế về KH&CN có tính tự nhiên (nhu cầu hợp tác tất yếu giữa các nhà khoa học...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05)

  • Thông tin về sự phát triển Khoa học và công nghệ biển, chiến lược, chính sách phát triển Khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm các cường quốc Trung Quốc, Hoa Kỳ; Canada, Nhật Bản, Nga và một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc. Kết luận và khuyến nghị cho Khoa học và công nghệ biển của Việt Nam.