Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-01)

 • Nêu các dự báo về kinh tế thế giới năm 2015 của Liên hợp quốc, của Ngân hàng Thế giới và IMF liên quan đến dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2015 và các năm tiếp theo. Những đóng góp của khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chi cho nghiên cứu và phát triển của các nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-09)

 • Trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

 • previous
 • 1
 • next