Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Lại Thu Hiền;  Advisor:Vũ Quang Mạnh (2019)

 • Qua nghiên cứu đã phân tích sự biến đổi cấu trúc định tính và định lượng quần xã ve giáp, bao gồm: thành phần loài, mật độ cá thể, mức độ đồng đều và đa dạng theo loại sinh cảnh và loại đất. Những dẫn liệu thu được cho thấy sự biến đổi linh hoạt, nhạy bén của cấu trúc quần xã ve giáp tương ứng với sự biến đổi điều kiện môi trường sống ở các loại sinh cảnh và loại đất khác...

 • Luận án


 • Lại Thu Hiền;  Advisor:Vũ Quang Mạnh (2019)

 • Qua nghiên cứu đã phân tích sự biến đổi cấu trúc định tính và định lượng quần xã ve giáp, bao gồm: thành phần loài, mật độ cá thể, mức độ đồng đều và đa dạng theo loại sinh cảnh và loại đất. Những dẫn liệu thu được cho thấy sự biến đổi linh hoạt, nhạy bén của cấu trúc quần xã ve giáp tương ứng với sự biến đổi điều kiện môi trường sống ở các loại sinh cảnh và loại đất khác...

 • previous
 • 1
 • next