Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thị Thức;  Advisor:Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi (2020)

  • Luận án nghiên cứu, đánh giá khả năng phân hủy giảm cấp và phân hủy trong môi trường tự nhiên của màng chế tạo trên cơ sở polyetylen tái sinh và tổ hợp phụ gia xúc tiến oxy hóa. Luận án đã nghiên cứu sử dụng kết hợp hai vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường polyme siêu hấp thụ nước AMS-1 và polyacryamit PAM trong tổ hợp vật liệu chế tạo ruột bầu giúp cải thiện một số tính&#x...

  • previous
  • 1
  • next