Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Ngô Xuân Mai;  Advisor:Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thế Khanh (2020)

 • Luận án đã xây dựng, mô phỏng và đánh giá được vùng không làm việc của máy thu GNSS với tiêu chuẩn tối ưu MPE và các đặc tính ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha tới chất lượng chống nhiễu của hệ thống GNSS với anten mạng pha 9 phần tử. Đã đề xuất giải pháp sửa lỗi không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha cho máy thu GNSS nhằm nâng cao...

 • Luận án


 • Ngô Xuân Mai;  Advisor:Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Thế Khanh (2020)

 • Luận án đã xây dựng, mô phỏng và đánh giá được vùng không làm việc của máy thu GNSS với tiêu chuẩn tối ưu MPE và các đặc tính ảnh hưởng của tính không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha tới chất lượng chống nhiễu của hệ thống GNSS với anten mạng pha 9 phần tử. Đã đề xuất giải pháp sửa lỗi không đồng nhất giữa các kênh trên anten mạng pha cho máy thu GNSS nhằm nâng cao...

 • previous
 • 1
 • next