Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-10)

 • Khái quát về bối cảnh và hiện trạng năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp, chính sách cải cách chiến lược quốc gia về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đối với việc hỗ trợ nghiên cứu; đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao tri thức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công cho khu vực doanh nghiệp và xã hội.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-10)

 • Tài liệu đề cập đến nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là một ưu tiên quốc gia; chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-12)

 • Tài liệu đề cập đến hiện trạng và xu hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực; kế hoạch chiến lược nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ.

 • previous
 • 1
 • next