Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đào Thị Nguyệt Hằng;  Advisor:Trần Thọ Quang; Nguyễn Thái Yên Hương (2019)

 • Luận án hệ thống hóa và phân tích chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử trên nền tảng lý luận và thực tiễn về ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế và trên cơ sở chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Luận án phân tích những thành tựu đạt được, nghiên cứu những tác động của chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hảo;  Advisor:Đặng Hữu Toàn (2019)

 • Luận giải một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định. Luận án phân tích thực trạng (thành tựu và hạn chế) mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định ở Việt Nam qua hơn 30 năm đổi mới, nguyên nhân của thực trạng đó và một số vấn đề đang đặt ra.

 • Bài trích


 • Lê Hà Huy Phát, Đặng Nguyễn Nhật Minh (2018)

 • Ở Việt Nam, quyền động vật chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, pháp luật về quyền động vật ở các quốc gia trên thế giới ngày càng hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày hai vấn đề: Sự cần thiết ghi nhận và thiết lập công cụ pháp lý bảo vệ quyền động vật ở Việt Nam; phác thảo một số nội dung cơ bản của Luật về Động vật ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hà;  Advisor:Vũ Quang Mạnh, Lê Hùng Anh (2019)

 • Luận án cung cấp dẫn liệu về phân loại học, mật độ, sinh khối và đặc điểm phân bố của rươi trong cấu trúc quần xã động vật đất Macrofauna theo sinh cảnh, theo mùa và tầng sâu thẳng ở vùng nghiên cứu. Các dẫn liệu về môi trường sống trong nước và đất ở sinh cảnh ruộng Rươi cũng được cung cấp.

 • Luận án


 • Lại Thu Hiền;  Advisor:Vũ Quang Mạnh (2019)

 • Qua nghiên cứu đã phân tích sự biến đổi cấu trúc định tính và định lượng quần xã ve giáp, bao gồm: thành phần loài, mật độ cá thể, mức độ đồng đều và đa dạng theo loại sinh cảnh và loại đất. Những dẫn liệu thu được cho thấy sự biến đổi linh hoạt, nhạy bén của cấu trúc quần xã ve giáp tương ứng với sự biến đổi điều kiện môi trường sống ở các loại sinh cảnh và loại đất khác...

 • Luận án


 • Phạm Thị Thương;  Advisor:Phan Thanh Khôi (2019)

 • Luận án đặt trọng tâm nghiên cứu sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam ở các bộ phận chủ yếu là: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ; đội ngũ doanh nhân; đội ngũ công nhân lành nghề ngành Đường sắt Việt Nam hiện nay. Luận án nghiên cứu, khảo sát số liệu thực tiễn qua báo cáo ở một số đơn vị sản xuất - kinh doanh;...

 • Luận án


 • Lý Ngọc Toàn;  Advisor:Lưu Quý Khương (-)

 • Luận án có đóng góp tốt cho hệ thống các nghiên cứu ngôn ngữ học theo đường hướng ngôn ngữ học tri nhận – một lĩnh vực đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Luận án có đóng góp cho việc nghiên cứu đặc tính ngôn ngữ của động từ nhìn từ việc phân tích sự hội ngữ của các thành phần ngữ nghĩa. Luận án được tiến hành bài bản, với khung lý thuyết tri nhận làm cơ sở cho các phân tích...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Luật (2019-08)

 • Tòa sở hữu trí tuệ là một trong những tòa chuyên trách được nhiều quốc gia thành lập nhằm thụ lý và xét xử các tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Hiện nay, tranh chấp về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ngày một nhiều và phức tạp, thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải thành lập tòa án chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các&#x...