Phân quyền - Khoa học : [219]

Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 219
 • 1_ToanVanLuanAn_HuynhPhuocHai.pdf.jpg
 • Luận án


 • Huỳnh Phước Hải;  Advisor:Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa (2020)

 • Luận án đề xuất mô hình tập hợp các cây xiên phân ngẫu nhiên đơn giản phân lớp hiệu quả dữ liệu biểu hiện gen bằng kết hợp các cây xiên phân ngẫu nhiên đơn giản dựa trên siêu phẳng tối ưu thu được từ huấn luyện SVM để cho tăng cường độ chính xác cao hơn so với chỉ sử dụng mô hình đơn. Luận án đã xây dựng 2 mô hình Bag-RODS và Boost-RODS phân lớp hiệu quả dữ liệu biểu hiện...

 • LA HoNgocDang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hồ Ngọc Đăng;  Advisor:Nguyễn Tài Đông (2020)

 • Luận án phân tích, làm rõ những giá trị, hạn chế trong quan điểm của Gia Long và Minh Mạng về xây dựng và quản lý đội ngũ quan lại, đồng thời rút ra bài học lịch sử từ quan điểm đó đối với công tác cán bộ ở nước ta hiện nay. Từ những giá trị, hạn chế trong quan điểm xây dựng và quản lý đội ngũ quan lại có thể rút ra bài học lịch sử có ý nghĩa đối với công tác&...

 • Luan an Dinh Hong Tiep.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đinh Hồng Tiệp;  Advisor:Vũ Đình Lãm (2020)

 • Luận án đã kiểm chứng bằng thực nghiệm các mô hình mới dựa trên sự phá vỡ tính đối xứng trong cấu trúc cộng hưởng truyền thống trong một ô cơ sở đơn lẻ. Đây là một phương pháp tiếp cận hiệu quả để tạo ra MPA dải kép và đa đỉnh; Luận án đã khảo sát bằng mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm sự hoạt động ổn định của các mô hình MPA đa đỉnh và dải rộng dưới sự thay đổi của...

 • LA DinhThiKimChung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Định Thị Kim Chung;  Advisor:Nguyễn Văn Hiệp (-)

 • Luận án đã tiến hành khảo sát, thống kê, mô hình hóa các cách biểu đạt của hành động ngôn ngữ (HĐNN) trì hoãn trong tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả cho thấy, mặc dù cả người Anh/Mỹ và người Việt đều sử dụng lối nói trực tiếp và gián tiếp khi thực hiện các HĐNN trì hoãn, nhưng cách thức thực hiện HĐNN này ở mỗi ngôn ngữ lại có những điểm tương đồng và khác biệt nhất định.

 • khcnvn2017_final.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2017)

 • Tài liệu đưa ra định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; nguồn lực khoa học và công nghệ; kết quả hoạt động nghiên cứu; doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Vista.tl5_2014.Thuc day ngc xuat sac-hthuc tai tro dac biet.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-05)

 • Tổng quan về sáng kiến nghiên cứu xuất sắc - hình thức tài trợ nghiên cứu cạnh tranh mới. Giới thiệu hai mô hình Chính phủ chỉ đạo và cấp kinh phí nghiên cứu công ở đại học và viện nghiên cứu công thông qua các sáng kiến xuất sắc ở Đức và Nhật Bản.

 • VIsta.tl11_2013.Tong quan hd dmoi sang tao tai DNA.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-11)

 • Phản ánh những bước phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo Khoa học và công nghệ; nghiên cứu và chia sẻ các kết quả đánh giá về hệ thống đổi mới quốc gia của khu vực Đông Nam Á; thúc đẩy học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác về Khoa học và công nghệ giữa các quốc gia Đông Nam Á và với các nước OECD.

 • Vista.tl08_2012.Qly SHTT trong tc ngcuu cong.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-08)

 • Giới thiệu kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến, nêu ra cơ hội và thách thức mà sở hữu trí tuệ có thể mang lại nhằm thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu do chính phủ tài trợ tại các nước đang phát triển, chú trọng khuôn khổ luật pháp và chính sách về quyền sở hữu trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu công.

 • Vista.tl12_2012.Xu hg chinh ve KHCN toàn cầu trong 2012.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-12)

 • Tổng quan nói về những xu hướng quốc tế chủ yếu về Khoa học và công nghệ trong năm 2012; nhấn mạnh các xu thế phát triển kinh tế liên quan đến mức độ thâm dụng tri thức ngày càng tăng, trong đó nghiên cứu cùng với sự khai thác thương mại và các hoạt động trí tuệ khác có ý nghĩa quan trọng với vai trò then chốt của Chính phủ và ngành công nghiệp.

 • Vista.tl11_2012.Xu hg KHCN thông tin trong nửa đầu TK21.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-11)

 • Tổng quan về vai trò và các xu hướng của khoa học và công nghệ thông tin nửa đầu thế kỷ 21; chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của một số nước trong đó có Lộ trình phát triển khoa học và công nghệ thông tin của Trung Quốc đến năm 2050. Đánh giá sự phát triển công nghệ thông tin của thế giới và Việt Nam.

 • Vista.tl05_2012.Phtr KHCN Bien 1 so nc va lanh tho tren TG.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05)

 • Thông tin về sự phát triển Khoa học và công nghệ biển, chiến lược, chính sách phát triển Khoa học và công nghệ biển của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm các cường quốc Trung Quốc, Hoa Kỳ; Canada, Nhật Bản, Nga và một số nước như Ấn Độ, Hàn Quốc. Kết luận và khuyến nghị cho Khoa học và công nghệ biển của Việt Nam.

 • ToanvanLATS_NguyenVanHieu(2020).pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Hiếu;  Advisor:Vũ Minh Cát, Đặng Thanh Mai (2020)

 • Nghiên cứu xây dựng được cơ sở khoa học lựa chọn mô hình số trị IFS và WRFARW để dự báo định lượng mưa với việc kéo dài thời gian dự kiến từ 48 giờ hiện tại lên tới từ 72 giờ đến 120 giờ có độ phân giải từ (14 x14) km đến độ phân giải (5x5) km trên lưu vực sông Ba và bộ mô hình thủy văn MIKE-NAM và HECHMS để dự báo trước dòng chảy tới hồ trước từ 03 đến 05 ngày...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 219