Phân quyền - Khoa học : [257]

Logo

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 257
 • Vista.tl10_2018.Khoa hoc mo-cac xu hg csach gan day.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • - (2018-10)

 • Tài liệu đưa ra tình cấp thiết và tác động của khoa học mở; truy cập mở công bố khoa học; dữ liệu nghiên cứu mở; quản trị khoa học mở: Hoạt động, xu hướng và chính sách.

 • Vista.tl4_2018.Hien thuc hoa XH sieu thong minh cua Nhat Ban.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-04)

 • Tài liệu đề cập đến việc thúc đẩy và hệ thống hóa nghiên cứu và phát triển hỗ trợ xã hội siêu thông minh; các kỹ thuật tạo ra khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xã hội siêu thông minh; phát triển và duy trì nguồn nhân lực tham gia vào xã hội siêu thông minh.

 • Vista.tl2_2018.Doi moi Mo Mo de doi moi.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-02)

 • Tài liệu đề cập đến đổi mới mở và các xu thế phát triển mới; những đặc điểm của đổi mới mở; đổi mới mở - khái niệm vẫn đang phát triển.

 • Vista.tl4_2017.Xu hg toan cau tdong den KHCN va dm sang tao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-04)

 • Tài liệu nhằm truyền tải đến các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý doanh nghiệp và các nhà phân tích về những xu hướng biến đổi được dự đoán về các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, về những tác động hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai đối với các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu.

 • Vista.tl12_2016.Ngc va phtr tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-12)

 • Tài liệu đề cập đến hiện trạng và xu hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực; kế hoạch chiến lược nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ.

 • Vista.tl11_2016.Chbi cho tuong lai tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-11)

 • Tài liệu góp phần chuẩn bị một tương lai, trong đó Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò ngày càng cao, các nghiên cứu tiến hành khảo sát hiện trạng của Trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng hiện tại và tiềm năng của nó, và các vấn đề nảy sinh trong xã hội và chính sách công do sự tiến bộ của Trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đưa ra các khuyến cáo cho hành động cụ thể của các cơ ...

 • Vista.tl4_2016.Tuong lai cua nang suat.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-04)

 • Tài liệu đề cập đến quá khứ và tương lai của năng suất; tư duy về năng suất; gia tăng năng suất trong thế giới toàn cầu hóa; vai trò của chính sách công.

 • Vista.tl1_2016.Tu van KHoc cho hoach dinh csach.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-01)

 • Tài liệu tư vấn khoa học và hoạch định chính sách; quy trình tư vấn; trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý tiềm tàng của các cơ quan và chuyên gia tư vấn; cung cấp tư vấn khoa học trong tình huống khẩn cấp; những vấn đề đang nổi lên.

 • Vista.tl10_2015.Csach ngc dmoi stao cua Phap.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-10)

 • Tài liệu đề cập đến nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là một ưu tiên quốc gia; chính sách nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Pháp.

 • Vista.tl9_2015.Xu the cs KHCN dmoi stao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-09)

 • Tài liệu trình bày các vấn đề quan tâm của chính phủ các nước và những biện pháp của họ để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

 • Vista.tl8_2015.Csach KHCN Han Quoc.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-08)

 • Tài liệu tổng hợp các vấn đề chính trong chính sách công nghệ và công nghiệp của Hàn Quốc như hệ thống đổi mới và Chiến lược kinh tế sáng tạo, hệ thống đánh giá nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc, thương mại hóa nghiên cứu công, thúc đẩy phát triển các công ty khởi nghiệp.

 • KHPLVN.2.20.Dinh gia quyen tac gia.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2020-02)

 • Định giá quyền tác giả là hoạt động mang tính chất đặc thù bởi những đặc trưng của đối tượng này so vói các loại tài sản khác. Nội dung bài viết tập trung vào những đặc trưng của quyền tác giả tác động đến hoạt động định giá và những phương pháp định giá cụ thể. Từ đó, bài viết đánh giá thực tiễn định giá quyền tác giả thể hiện qua vấn đề xác định thiệt hại trong những tranh chấp&...

 • CSHTT_Bao cao tong quan ve hoat dong quan ly so huu tri tue nam 2015.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2016)

 • Tài liệu đề cập đến hoạt động quản lý về SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ; nhận xét, đánh giá công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; hoạt động SHTT ở địa phương; từ đó đưa ra đánh giá chung, các định hướng cần ưu tiên tập trung trong lĩnh vực SHTT.

 • CSHTT_Bao cao thuong nien hoat dong so huu tri tue 2019.pdf.jpg
 • Sách


 • Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2019)

 • Tài liệu đưa ra chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; hoạt động sở hữu công&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 257