Phân quyền - Kinh tế : [4304]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4304
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngọc Trang (2011-01)

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp phát triển thị trường quản trị rủi ro gồm: (1) Xây dựng hệ thống kho lưu trữ và cho vay thông qua chứng chỉ lưu kho vừa giải quyết được nhu cầu vốn cho nông dân vừa giảm thiểu thiệt hại do rủi ro biến động giá cả; (2) Đẩy mạnh hoạt động của các sàn giao dịch hàng hóa; và (3) Xây dựng và củng cố vai trò của hiệp hội nông dân với tư cách&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài (2011-05)

 • Bài viết này có ý định khám phá mối quan hệ giữa thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt tài khóa ở Việt Nam thông qua thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả Granger của mô hình tự hồi quy véc tơ (Vector Autoregressive: VAR). Để giúp giải thích mối quan hệ giữa các thâm hụt đó, một véc tơ gồm các biến: lãi suất (R), tỷ giá hối đoái (E) và tổng sản phẩm quốc nội (Y) sẽ được đưa&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Kim Dung, Lê Thị Loan (2011-06)

 • Nghiên cứu cũng tìm thấy sự khác biệt về tầm quan trọng của 18 năng lực đối với giá nhà đất ở đô thị cấp quận theo đặc điểm cá nhân của người trả lời. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học và khách quan đối với những tổ chức và cá nhân trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, luân chuyển cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước cấp quận ở Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Băng Tâm, Eric Iksoon Im (2011-07)

 • Trong bài viết, các tác giả nghiên cứu tác động của giáo dục lên phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam và quan hệ nhân quả hai chiều giữa hai biến này. Hai loại hình đào tạo được so sánh và đối chiếu là trung học chuyên nghiệp và đại học. Phát triển kinh tế địa phương được đo lường bằng sản lượng công nghiệp bình quân đầu người và trình độ công nghiệp hóa của từng tỉnh thành.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • - (2011-09)

 • Bài viết phát hiện đầu tư công không gây chèn lấn đầu tư khu vực tư nhân mà trái lại thúc đẩy đầu tư trong dài hạn, đặc biệt là đầu tư tư nhân trong nước; trên cơ sở đó đề xuất một vài khuyến nghị hoàn thiện chính sách đầu tư công của Việt Nam trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Toàn (2011-05)

 • Bài viết tính toán và mô phỏng tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu cam kết theo lộ trình gia nhập WTO đến chuyển dịch các ngành kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Kết quả mô phỏng cho thấy các ngành thâm dụng lao động sẽ phát huy được lợi thế để phát triển trong khi đó các ngành thâm dụng vốn và được bảo hộ cao trước đây sẽ gặp nhiều khó khăn. Các ngành chế biến và nuô...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4304