Phân quyền - Kinh tế : [5073]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5073
 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn Văn Dần, Bạch Thị Thanh Hà (2024)

 • Luận án xây dựng các quan điểm, giải pháp và các kiến nghị về huy động vốn đầu tư T cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An có cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn gắn với điều kiện tự nhiên KTXH, tiềm năng và lợi thế, bối cảnh trong nước và quốc tế đến áp dụng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Đậu Vĩnh Phúc;  Advisor: Bùi Ngọc Quỵnh, Tô Hiến Thà (2024)

 • Luận án đã xây dựng quan niệm về kinh tế biển, phát triển kinh tế biển ở tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực trạng kinh tế biển ở tỉnh Hà Tĩnh. Khảo cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số địa phương điển hình ở nước ngoài, trong nước và rút ra các bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế biển. Trên cơ sở bộ tiêu chí, luận án đã đánh giá ưu điểm, hạn chế của kinh tế biển ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2023. Xác định nguyên nhân và chỉ ra những mâu thuẫn cần giải quyết từ thực trạng của kinh tế biển ở tỉnh Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Dương Nguyễn Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn Hoàng, Lê Tiến Đạt (2024)

 • Luận án làm rõ thực trạng chuyển đổi số và mức độ chuyển đổi số trong DNNVV, cũng như thực trạng chính sách và tác động của chính sách đến chuyển số trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, luận án đã thực hiện nghiên cứu định lượng, chỉ rõ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số trong DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông tin phân tích thực trạng này có ý nghĩa lớn cho các DNNVV trong khu vực nghiên cứu nói riêng, và toàn quốc nói chung trong việc nhìn nhận, đánh giá thực trạng hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị mình. Đồng thời, các nhà quản lý DNNVV không chỉ nắm được các nhân tố nào có ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số, mà còn hiểu rõ về mức độ ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor: Ngô Thắng Lợi (2023)

 • Luận án đã đưa ra bộ tiêu chí đánh giá phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) theo cách tiếp cận chuyên ngành kinh tế phát triển, liên quan đến ngành NLTT và có khả năng đo đếm được, bao gồm: tiêu chí phản ánh tăng trưởng quy mô, sự thay đổi cấu trúc và sự lan tỏa phát tiển NLTT. Theo đó, nó khác với tiêu chí được đề xuất bởi một số nghiên cứu trước đó, nặng về mặt kỹ thuật năng lượng và phần lớn mang tính định tính hoặc là áp dụng cho dự án NLTT. nghiên cứu vận dụng lý thuyết về phát triển bền vững, lý thuyết công bằng năng lượng kết hợp với kết quả đánh giá tổng quan nghiên cứu đã xác định 10 nhóm nhân tố tác động đến phát triển NLTT. Sự khác biệt (mới) của khía cạnh này là luận án sử...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-04)

 • Phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp có thể hiểu đơn giản là chiến lược quản trị doanh nghiệp thích ứng được với mọi hoàn cảnh, dựa trên cơ sở bảo đảm hài hòa các lợi ích về kinh tế (lợi nhuận, doanh thu) với lợi ích của người lao động và bảo vệ môi trường. Bài viết đã chỉ ra đây là xu hướng chuyển dịch tất yếu của các doanh nghiệp, từ "kinh doanh vì lợi nhuận" sang kinh doanh có trách nhiệm.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5073