Phân quyền - Kinh tế : [3092]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3092
 • KTCTTG5.20.Phat trien nganh logistics_VNam_Hoi nhap kte qte.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Văn Hội, Bùi Hồng Cường (2020-05)

 • Trong bối cánh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, logistic đang được coi là một trong những ngành kinh tế mùi nhọn, có những đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bài viết này phân tích, đánh giá những cơ hội, điều kiện thuận lợi, những thành tựu vì những điểm tồn tại trong quá trình phải triển ngành logistics Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nh...

 • KTCTTG4.20.Khung chinh sach gan ket khu vuc dtu truc tiep nuoc ngoai voi phat trien ben vung_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Hải, Hồ Đình Bảo; Trần Toàn Thắng (2020-04)

 • Phát triển bền vững trực tiếp nước ngoài, phát triển bền vững, môi trường, chuyển giao bền vững là chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội hàm của phát triển bền vững được thừa nhận rộng rãi là sự cải thiện đồng đều trên trụ cột: Kinh tế, xã hội, môi trường. Tài liệu đề cập đến cơ sở lý luận về khung chính sách gắn kết FDI với phát triển bền vững;&...

 • TVQH_Chiến tranh giá dầu mổ quốc tế và các tác đọng tới Việt Nam_TCNCKT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Xuân Hồi (2020-10)

 • Ngày 21-4-2020, lần đầu tiên trong lịch sử, giá hợp đồng dầu kỳ giao tháng 5 tại Mỹ giảm sâu xuống dưới 0 USD và kết thúc ở mức giá âm 37,63 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ thế giới thực sự rơi vào khủng hoảng và điều này sẽ gây tác động không nhỏ tới ngành dầu khí Việt Nam. Bài viết phân tích làm rõ bản chất của "giá dầu âm", đồng thời đánh giá những tác động của thị trườn...

 • TVQH_Loại hình, lĩnh vực hoạt động của kinh tế phi chính thức tại Hải Phòng và giải pháp quản lý, hỗ trợ_TCNCKT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Thị Ngà (2020-10)

 • Kinh tế phi chính thức là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế ở mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Bài viết trình bày thực trạng khu vực kinh tế phi chính thức ở Hải Phòng, phân tích tác động tích cực và tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, đưa ra một số giải pháp để phát huy những đóng góp tích cực và hạn chế các&...

 • TVQH_Tác động của giá dầu đến chỉ tiêu chính phủ của Việt Nam_TCKTCTTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Hà (2020)

 • Nghiên cứu sư dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (NARLD) và số liệu quý giai đoạn 2005 - 2018 để xem xét ảnh hưởng của giá dầu đến quy mô và cơ cấu của chỉ tiêu chính phủ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giá dầu có tác động bất đối xứng đến chi tiêu chính phủ. Khi giá dầu tăng, các khoản chi tiêu chính phù đều được tăng lên trong dài hạn. Tuy nhi...

 • TVQH_Chuyển đổi số có thể đóng góp cho GDP Việt Nam đến 200 tỷ USD_HSCSTCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Gia Ngọc (2021-03-10)

 • Theo ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Công ty FPT Digital công ty mới được thành lập của Tập đoàn FPT - Nếu chúng ta triển khai tốt, sau 20 năm nữa, chuyển đối số có thể đóng góp mỗi năm 150 - 200 tỷ USD vào GDP Việt Nam. Còn trong giai đoạn 2020 - 2025, chuyển đổi số có thể giúp nền kinh tế số tăng trưởng kép hằng năm 29%. Bài viết đã thực hiện phỏng vấn ông Hoàng Việt Anh ...

 • TVQH_Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số_TCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đức Hiệp (2020-11)

 • Bài viết trình bày thực trạng quản lý nhà nước trong nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay trong việc xác định 3 trụ cột chính và hành động của Chính phủ. Đồng thời, bài viết cũng phân tích những thuận lợi và thách thức để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước trong nền kinh tế số ở Việt Nam

 • KTCTTG2.20.Hiep dinh dau tu the he moi_trien vong thu hut FDI_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Ngọc Quyên, Vũ Kim Dung (2020-02)

 • Khung pháp lý liên quan đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến thu hút đông vốn FDI vào một quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt thu hút đồng vốn quốc tế này, các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs) đủ bổ sung bằng các hiệp định đầu tư thế hệ.Thực tế, Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực từng bước tham gi...

 • LA_TaThuPhuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Tạ Thu Phương;  Advisor:Lê Công Hoa (2021)

 • Thông qua kết quả kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu, luận án đã đóng góp về mặt thực tiễn khi làm rõ ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua hai biến kiểm soát, đó là Đổi mới (Innovation) và Phát triển quản lý (Management development). Luận án đóng góp hai nghiên cứu điển hình tại 02 doanh nghiệp Việt Nam có qui mô và...

 • LA_LeNgocThang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Ngọc Thăng;  Advisor:Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Phương (2021)

 • Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa dự toán sản xuất kinh doanh với kết quả hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên tại Việt Nam những nghiên cứu có liên quan tới dự toán sản xuất kinh doanh chỉ đơn thuần là mô tả thực trạng áp dụng công cụ này trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Do đó luận án đã góp phần chỉ rõ chiều hướng và mức độ ảnh hưởng ...

 • LA_LeHoangAnh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Hoàng Anh;  Advisor:Hoàng Thị Lan Hương, Lê Hoàng Nga (2021)

 • Luận án đã đưa ra những bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiếp cận tín dụng chính thức bằng mô hình cấu trúc tuyến tính, và đưa ra được những bằng chứng về các nhân tố như kinh nghiệm chủ hộ, lãi suất, khoảng cách… đều tác động đến ý định tiếp cận tín dụng. Đồng thời, đối với tiếp cận tín dụng phi chính thức, ảnh hưởng xã hội, nỗ lực và bảo mật có tác động dư...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3092