Phân quyền - Kinh tế : [3187]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3187
 • LA_LeVanTuan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Văn Tuấn;  Advisor:Từ Quang Phương, Nguyễn Phước Thiện (2021)

 • Quản lý đầu tư công cấp tỉnh bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, nhất là biến đổi khí hậu. Các địa phương nằm ở thượng nguồn thuộc phía tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không tiếp giáp với biển (như Đồng Tháp) thì mối quan hệ tương quan giữa kết quả quản lý đầu tư công cấp tỉnh với các yếu tố của biến đổi khí hậu là khá chặt, lần lượt là hạn hán, khô kiệt (cao nhất); là mưa&...

 • LLCT1.18.Mo hinh don vi hanh chinh_kte dac biet_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Thanh Tùng (2018-01)

 • Hiện nay, chúng ta đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nến kinh tế nước ta phát triển. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần quán triệt rõ quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đ...

 • 0. LUAN AN - TRAN HOANG MINH.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Hoàng Minh;  Advisor:Huỳnh Đức Lộng, Mai Thị Ánh Tuyết (2021)

 • Kết quả nghiên cứu là một căn cứ vững chắc cho các nhà quản trị hoạch định chính sách, hoạch định chiến lược sử dụng để có những giải pháp gia tăng chất lượng đào tạo của các trường đại học từ tác động của quản trị nhà trường, năng lực giảng viên, chất lượng dịch vụ và kỳ vọng của sinh viên. Đồng thời, việc tiếp cận sinh viên là đối tượng khách hàng - không phải là sản phẩm của đà...

 • Hoang Thi Thanh_Luan an final.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Thị Thanh;  Advisor:Đỗ Thị Loan (2021)

 • Luận án đã xây dựng được khung lý thuyết về nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với marketing trực tiếp tại doanh nghiệp bán lẻ. Luận án đã đề xuất mô hình đánh giá các nhân tố tác động tới thái độ người tiêu dùng đối với hoạt động marketing trực tiếp của doanh nghiệp bán lẻ. Luận án đã sử dụng phương pháp định lượng để nghiên cứu đánh giá thái độ người tiêu dùng đối với marketing&...

 • LE QUANG VINH - LA HOAN CHINH.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Quang Vinh;  Advisor:Nguyễn Văn Sáng, Lưu Thị Kim Hoa (2021)

 • Luận án đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, cả định tính và định lượng phù hợp với chuyên ngành kinh tế chính trị như phương pháp luận biện chứng duy vật, phương pháp trừu tượng hóa khoa học, phương pháp phân tích thông tin/dữ liệu đã thu thập được, phương pháp điều tra, khảo sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp phân tích - tổng hợp v.v… Phương pháp định tính được vận dụng để...

 • Luan An_Nghiem final.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đinh Xuân Nghiêm;  Advisor:Đinh Quang Tuấn, Vũ Thị Minh (2021)

 • Luận án đã chỉ rõ các thành tựu nổi bật của QLNN đối với CTLNNN ở Việt Nam trong những năm qua, gồm: (1) Hệ thống chính sách pháp luật đối với các CTLNNN ngày càng được hoàn thiện đã tạo cho các công ty có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu nhà nước về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh; giảm thiểu sự can thiệp hành chính của Nhà nước ...

 • LATS NCS Đào Duy Thuần.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Duy Thuần;  Advisor:Nhữ Trọng Bách, Nguyễn Thị Thái Hưng (2021)

 • Luận án đã bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài OFDI: (1) Kế thừa trên cơ sở các khái niệm trước đây, đã chuẩn hóa khái niệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, là cơ sở để xác định chủ thể, nội dung và phương thức quản lý loại hình đầu tư này (2) Hoàn thiện cơ sở lý luận đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy đầu tư t...

 • TVQH_Tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế Việt Nam_ĐHKTQD.docx.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Hà (2021)

 • Từ thực tế khách quan, tác giả phân tích tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam và từ đó đưa ra những khuyến nghị giải pháp để khắc phục những khó khăn do tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam.

 • LH10.19.Kte tu nhan_VNam_thuan loi_rao can_ply.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Hồ Hải, Đặng Viết Đạt (2019-10)

 • Kinh tế tư nhân có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là "một động lực quan trọng của nền kinh tế". Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam đang phải đối mặt với những rào cản, trong đó bao gồm cả những rào càn về mặt pháp lí. Nhận diện rõ những rào cản pháp lí đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam là quan...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3187