Phân quyền - Kinh tế : [2875]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2875
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-05)

 • Báo cáo gồm 01 báo cáo chính và 05 báo cáo chuyên đề mô tả bối cảnh toàn cầu và trong nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ hơn 150 quốc gia bao gồm cả những nước đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình chuyển đổi từ tình trạng thu nhập trung bình thấp đến trung bình hoặc thậm chí trung bình cao. Tập trung vào các nguyên tắc chung và đưa ra một loạt các khuyến nghị chính sách để&#x...

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” (2020-09)

 • Báo cáo về kinh tế Việt Nam (trích trong báo cáo cập nhập triển vọng phát triển Châu Á) trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác, và triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền tảng kinh tế vẫn chưa bị suy g...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Thị Thùy Linh (2020-05)

 • Bài viết cung cấp một cách nhìn tổng quan về FDI tại Việt Nam trong năm 2019 và những cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam trong việc thu hút FDI, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn vốn FDI trong thời gian sắp tới.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tổng cục Thống kê (2020-08)

 • Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa về kinh tế xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên các mặt: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tình hình đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất nhập khẩu hàng hóa, khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ số gi...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tổng cục Thống kê (2020-06)

 • Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 trên các mặt: Tổng sản phẩm trong nước, sản xuất nông nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; tình hình đăng ký kinh doanh, thương mại và du lịch; vốn đầu tư an toàn xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI); một số vấn đề xã hội.

 • item.jpg
 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2020-08)

 • Báo cáo trình bày về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; tình hình đăng ký doanh nghiệp; đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước; thương mại, giá cả, vận tải và du lịch; một số tình hình xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-06-29)

 • Báo cáo về tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I/, quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 dựa trên các báo cáo của Tổng cục Thống kê

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-01-02)

 • Bảng số liệu về các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được trích từ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Sơn (2020-06)

 • Bài viết tập trung vào những điểm nhấn về tăng trưởng tín dụng giai đoạn đầu năm 2020, từ đó các tác giả đưa ra khuyến nghị về hoạt động tín dụng giai đoạn những tháng cuối năm 2020

 • TVQH_Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao- tác động kinh tế mới của Covid-19_NHTG.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-07)

 • Báo cáo đánh giá về các xu hướng kinh tế gần đây của Việt Nam dựa trên một số ấn phẩm phân tích được công bố của Ngân hàng Thế giới, bao gồm Viễn cảnh kinh tế toàn cầu (GEP), trong đó trình bày quan điểm mới nhất về tình hình kinh tế thế giới nhằm nhìn lại diễn biến của khủng hoảng COVID-19 và tác động của nó đến nền kinh tế trong thời gian qua.

 • NCQT1.20.Con duong toi TG ben vung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Trung Kiên, Lê Đình Tĩnh (2020-03)

 • Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng trở nên bất định, chủ nghĩa bảo hộ, dân túy gia tăng, tác động nhiều mặt tới quá trình toàn cầu hóa, hội nhập và liên kết kinh tế, đồng thời đặt ra những vấn đề cơ bản về quản trị và mô hình phát triển của từng quốc gia. Sự xung đột giữa các mô hình phát triển khác nhau không chỉ ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu mà còn liên...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2875