Phân quyền - Kinh tế : [3320]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3320
 • TVQH_6 khuyến nghị phục hồi kinh tế sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4_TCĐTTTTCTT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cấn Văn Lực, Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (2021-10)

 • Bài viết công bố báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch tới các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam đến hết tháng 9 năm 2021 cùng với một số khuyến nghị để khắc phục khó khăn và sớm đưa nền kinh tế phục hồi, phát triển trong điều kiện mới.

 • TVQH_Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch_BĐTĐCSVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Ngọc (2021)

 • Bài viết trình bày việc làn sóng thứ 4 của đại dịch tác động nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế-xã hội và chính sách "gỡ khó" kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và việc kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế

 • TVQH_Ấn phẩm thông tin tham khảo về kinh tế - xã hội trong làn sóng đại dịch lần thứ 4 ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2021)

 • Ấn phẩm này bao gồm 13 bài nghiên cứu, bài giới thiệu của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội, được biên tập và sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách; Kinh nghiệm nước ngoài; Thông tin định lượng; và Giới thiệu sách, Bộ sưu tập tài liệu số liên quan về kinh tế - xã hội trong làn sóng đại dịch lần thứ 4 ở Việt Nam.

 • TVQH_Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Thế Hanh (2021-07-19)

 • Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định rõ: “Chúng ta cần sự phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội” và cho rằng, phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là một...

 • LATS.NCS.Hoang Cu.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Cừ;  Advisor:Vũ Văn Hóa, Nguyễn Huy Thịnh (2021)

 • Luận án đã rút ra các bài học kinh nghiệm của các địa phương trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu để làm bài học cho tỉnh Hà Giang. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất nhập khẩu có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về thực trạng hiệu quả kinh doanh&...

 • TVQH_Tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực kinh tế 9 tháng đầu năm 2021.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (2021)

 • Chuyên đề tổng hợp, thống kê thông tin, số liệu nổi bật về kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 từ cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

 • TVQH_Tái thiết tốt hơn nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á_Hanns.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Tổ chức Hanns Seidel Foundation (2021)

 • Bài viết iới thiệu khái niệm kinh tế tuần hoàn và giải thích vai trò của nó đối với phát triển bền vững theo nghĩa rộng, đặc biệt là tầm quan trọng của mô hình này đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Nó cho thấy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm nhẹ những căng thẳng đang tồn tại giữa các mục tiêu phát triển bền vững khác nhau, chẳng hạn như giữa các Mục&#x...

 • Tailieu-Tai co cau Kinh te 21-25.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021)

 • Cuốn sách tập hợp những bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 tại Hội thảo tham vấn các chuyên gia do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức.

 • LA_VuThiLanNhung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Thị Lan Nhung;  Advisor:Nguyễn Minh Hoàng, Ngô Trí Long (2021)

 • Luận án đã phân tích thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính nhằm phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội giai đoạn 2011-2020 bao gồm 4 nội dung cơ bản: (1) thực trạng sử dụng giải pháp nguồn vốn, (2) thực trạng sử dụng giải pháp về thuế, (3) thực trạng sử dụng giải pháp tín dụng, (4) thực trạng sử dụng giải pháp về giá. Qua đó, luận án đã đưa ra các đánh giá độc lập về kết...

 • TVQH_Tăng trưởng kinh tế với bài học môi trường_TCCSSKĐT.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Hà Thị Dáng Hương (2021)

 • Bài viết phân tích sự phát triển ấn tượng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là mức tăng trưởng dương 2,91% năm 2020 trong khi thế giới phải đối mặt với cuộc suy thoái toàn cầu chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng, bất cứ nền kinh tế nào trong đó cả Việt Nam đều phải đối mặt với những thách thức về môi trường và khí hậu khiến các nhà&#x...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3320