Phân quyền - Kinh tế : [2731]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2731
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Thế Công, Lý Thị Huệ (2020-04)

 • Những năm qua, kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của kinh tế tư nhân, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp tư nhân cũng gặp không ít rào cản phát triển, cả trên góc độ vi mô và vĩ mô. Chính vì vậy, việc xây dựng Nhà nước kiến tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong gỡ bỏ các rào cản phát triển đối với do...

 • NCLP_so19.2019_Quyentudokinhdoanhtrongdieukienhoinhapquocte.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dương Anh Sơn (2019-10)

 • Quyền tự do kinh doanh phải được đảm bảo và trở nên phổ quát do vai trò thực sự to lớn của quyền này và để quá trình tự do hóa thương mại nói riêng và toàn cầu hóa nói chung diễn ra tại Việt Nam thu được hiệu quả cao. Trong đó, tiên phong là pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật cạnh tranh,… nói riêng và pháp luật kinh tế của Việt Nam nói chung cần phải phổ quát...

 • 1. Luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phùng Ngọc Bảo;  Advisor:Vũ Văn Hiền, Nguyễn Minh Tuấn (2020)

 • Qua nghiên cứu được các công trình khoa học liên quan đến vấn đề CNH, HĐH NN, NT cùng với những luận điểm khoa học của các nhà kinh tế lớn trên thế giới và các quan điểm về năng suất lao động, địa tô của C. Mác; Chính sách kinh tế mới, xây dựng HTX kiểu mới của Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh về NN, NT... Ncs hệ thống hóa nghiên cứu chuyên sâu dưới hướng tiếp cận của chuyên ngàn...

 • LA in 4.5.2020.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Thúy;  Advisor:Trần Xuân Hải, Lê Văn Luyện (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại (NHTM), về hiệu quả kinh doanh của NHTM, những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của NHTM; và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM. Luận án đồng thời tổng hợp kinh nghiệm của các NHTM của các nước trên thế giới về hiệu quả kinh doanh, từ đó rút ra bài học cho BIDV.

 • 4_Luan an_MaiNTP.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Phương Mai;  Advisor:Đào Thị Thu Giang, Trần Thị Kim Anh (2020)

 • Luận án xây dựng được các thang đo có độ tin cậy cao để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong công ty chứng khoán là môi trường ngành, môi trường kiểm soát trong công ty chứng khoán, năng lực của kế toán viên, phần mềm kế toán và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó.

 • 1. TRUONG THUY VAN-Toan van lan an.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trương Thùy Vân;  Advisor:Ngô Hà Tấn, Nguyễn Công Phương (20219)

 • Luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế dựa vào những quy định và nguyên tắc đo lường. Kết hợp với việc phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và tác động của thuế đối với kế toán nhằm đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa kế toán và thuế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mối liên hệ này trên phương diện ly...

 • Luận án.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Xuân;  Advisor:Bùi Tất Thắng (2020)

 • Luận án đã đưa ra được nội hàm của PTKTBV cấp tỉnh, theo cách tiếp cận PTKTBV cấp tỉnh là trụ cột thứ nhất, là hạt nhân cho phát triển bền vững của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu PTKTBV của quốc gia và PTKTBV của tỉnh là dựa trên khai thác thế mạnh của mỗi tỉnh, đồng thời phải liên kết với các tỉnh khác khai thác hiệu quả nguồn lực chung. Theo đó, PTKTBV cấp tỉnh là duy trì...

 • LA_LeThiKimChung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Kim Chung;  Advisor:Nguyễn Việt Hùng (2020)

 • Luận án chỉ ra những hướng nghiên cứu và những vẫn đề còn tồn tại của các nghiên cứu thực nghiệm. Qua đó, luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm phù hợp cho trường hợp của Việt Nam, đó là sử dụng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng với mô hình kinh tế lượng vĩ mô và mô hình cân bằng riêng. Đây là sự khác biệt với các nghiên cứu trước khi chỉ sử dụng các mô hình ...

 • LA_PhamThiTrucQuynh.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phạm Thị Trúc Quỳnh;  Advisor:Nguyễn Văn Nam (2020)

 • Đề xuất mô hình nghiên cứu mới về các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu làm cơ sở và nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về thị trường nợ xấu trên cơ sở lý thuyết về cung cầu (Varian, 1999) và lý thuyết về phúc lợi xã hội (Hansson, 2005). Mô hình nghiên mới với đặc trưng của thị trường nợ xấu là lượng cầu về nợ xấu bị giới hạn bởi lượng nợ xấu trên thị trường tín ...

 • LA_TranThiThuHien.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Thị Thu Hiền;  Advisor:Đàm Văn Huệ (2020)

 • Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6...

 • LA_PhanThuyThao.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phan Thúy Thảo (2020)

 • Luận án xây dựng và kiểm định mô hình 6 nhân tố của Việt Nam thuộc 4 nhóm nhân tố hấp dẫn FDI (độ mở thương mại, quy mô thị trường, lao động rẻ, chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ổn định tiền tệ, vị trí địa lý) có hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư (đại diện bởi vốn FDI đăng ký). Kết quả đã góp phần hoàn thiện kho...

 • Cac van de phap ly ve viec phe chuan cam ket của VN khi gia nhap WTO.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Đức Mạnh (-)

 • Việt Nam đã được Đại hội đồng Tổ chức thương mại thế giới [WTO] làm lễ chính thức kết nạp làm thành viên thứ 150 của tổ chức này và bước tiếp theo cần phải làm Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO để 30 ngày sau đó, nước ta trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Quá trình đàm phán kéo dài liên tục 11 năm với nhiều khó khăn, có lúc tưởng như không thể vượt qua được ...

 • Xay dung va thuc hien luat trung cau y dan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Minh Khôi (2006-09-28)

 • Bài viết trình bày một số ý kiến cá nhân về cách hiểu khái niệm và tính chất dân chủ của trưng cầu ý dân trong Hiến pháp và dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Xác định nội dung dân chủ của trưng cầu ý dân cần thiết phải có trong pháp luật cũng như một vài điều cần chú ý khi thực hiện trưng cầu dân ý.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2731