Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Dương Nguyệt Nga (2007)

  • Giới thiệu các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế. Các cam kết quốc tế của Việt Nam có hình thức, phạm vi và mức độ khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là tự do hoá hoạt động đầu tư nước ngoài bằng việc mở cửa các lĩnh vực kinh tế và thực hiện không phân biệt đối xử cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình nhất định, đồng&#x...

  • Tạp chí


  • Lê Mai Anh (2007)

  • Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Kim Ngân (2008)

  • Bài viết đề cập sự cần thiết phải hình thành Cộng đồng kinh tế trong quá trình phát triển, nâng cao mức độ liên kết kinh tế hiện có của ASEAN; nội dung, biện pháp và khuôn khổ thể chế mà các nước ASEAN đã, đang và sẽ áp dụng để thực hiện hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; phân tích về tác động của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến các nước thành viên và Việt ...