Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Long (2016)

 • Bài toán cho thấy năm 2015 được xem là năm tăng trưởng tín dụng cao nhất của hệ thống ngân hàng trong 5 năm trở lại đây, nhưng nợ xấu vẫn là "bóng ma" chưa được giải quyết dứt điểm từ lâu, buộc các ngân hàng phải có những giải pháp hiệu quả hơn trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.

 • Bài trích


 • Phan Trần Minh Hưng, Hà Mỹ Liên; Phạm Thị Thúy (2016)

 • Bài viết nghiên cứu mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của nhóm khách hàng cá nhân tại BIDV Bạc Liêu. Từ đó, giúp cho nhà quản trị nhận thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nhân tố và có những giải pháp phù hợp nhất nhằm thu hút khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trên địa bàn Bạc Liêu trong thời gian tới.

 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (2014-12)

 • Báo cáo đề cập đến việc: Đánh giá khu vực tài chính Việt Nam; Cấu trúc của hệ thống tài chính; Cấu trúc và kết quả hoạt động cả khu vực ngân hàng; Phát triển thị trường vốn; Tiếp cận tài chính; Những diễn biến trong hoạt động tài trợ nhà ở, cơ sở hạ tầng tài chính; Báo cáo tín dụng; Quyền chủ nợ và cơ chế phá sản các hệ thống thanh quyết toán; Khuôn khổ thanh tra giám sát và ...

 • -


 • Lưu Kiếm Thanh (2014)

 • Giới thiệu nội dung, ý nghĩa cuốn sách "Lãnh đạo hiệu quả" thuộc bộ sách "Creating success" do tạp chí Sunday Times thực hiện nhằm cung cấp những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong tư duy, quản lý và kinh doanh

 • Báo cáo


 • Đinh Tuấn Việt; Đoàn Hồng Quang; Triệu Quốc Việt (2015-07)

 • Báo cáo đề cập đến: Bối cảnh kinh tế quốc tế; Những diễn biến gần đây của kinh tế Việt Nam; Cập nhật tiến độ cải cách cơ cấu và thách thức; Xây dựng các quy định và thể chế thị trường lao động hiện đại tại Việt Nam.