Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Bùi Huy Khiên (2015)

 • Thực trạng đầu tư công hiện nay -- Đưa ra một số đề xuất để ĐTC ở nước ta không dàn trải, tránh thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả.

 • Tạp chí


 • Dương Nguyệt Nga (2007)

 • Giới thiệu các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế. Các cam kết quốc tế của Việt Nam có hình thức, phạm vi và mức độ khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là tự do hoá hoạt động đầu tư nước ngoài bằng việc mở cửa các lĩnh vực kinh tế và thực hiện không phân biệt đối xử cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình nhất định, đồng&#x...

 • Bài trích


 • Lê Việt Hùng (2016)

 • Trong những năm qua, Nghệ An đã và đang trở thành điểm đến khá ấn tượng, hấp dẫn của các nhà đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Việc áp dụng tư duy quản trị marketing vào hoạt động thu hút FDI của địa phương &#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thế Khang (2017)

 • Mục tiêu chủ yếu của luận án là đánh giá tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung tìm lời giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Mức độ tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Tác động của các nguồn đầu tư ...

 • Luận án


 • Trần Thị Mai Hoa (2018)

 • Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về đầu tư phát triển KCN, nghiên cứu một số kinh nghiệm đầu tư phát triển các KCN tương đối thành công của nước ngoài làm bài học kinh nghiệm cho vùng KTTDD Bắc Bộ; Phân tích thực trạng đầu tư phát triển các KCN vùng KTTDD Bắc Bộ trên các khía cạnh; Quy mô vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và các nội dung đầu tư như đầu tư kết cấu hạ tầng KCN, ...

 • Luận án


 • Trần Nghĩa Hòa (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI vào phát triển kinh tế - xã hội tại một vùng lãnh thổ của Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách tích cực thu hút FDI nhiều hơn nữa trong thời gian tới.