Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Lê Việt Hùng (2016)

 • Trong những năm qua, Nghệ An đã và đang trở thành điểm đến khá ấn tượng, hấp dẫn của các nhà đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Việc áp dụng tư duy quản trị marketing vào hoạt động thu hút FDI của địa phương sẽ mang lại làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An.

 • 2015


 • Authors: Bùi Huy Khiên (2015)

 • Thực trạng đầu tư công hiện nay -- Đưa ra một số đề xuất để ĐTC ở nước ta không dàn trải, tránh thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Tuấn Vinh, Dương Văn An (2016)

 • Hiện nay, có khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp này đối với tăng trưởng kinh tế, thì có một vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lý, đó là hành vi chuyển giá. Bài viết phân tích hoạt động chuyển giá và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế hoạt động này ở TP. Hồ Chí Minh

 • Tạp chí


 • Authors: Dương Nguyệt Nga (2007)

 • Giới thiệu các cam kết của Việt Nam về tự do hoá đầu tư trong tiến trình hội nhập kinh tế. Các cam kết quốc tế của Việt Nam có hình thức, phạm vi và mức độ khác nhau song đều hướng tới mục tiêu chung là tự do hoá hoạt động đầu tư nước ngoài bằng việc mở cửa các lĩnh vực kinh tế và thực hiện không phân biệt đối xử cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình nhất định, đồng thời thiết lập cơ chế bảo hộ đầu tư phù hợp thông lệ quốc tế.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thành Hải (2016)

 • Là tỉnh được đánh giá là có nhiều lợi thế so sánh để đầu tư phát triển, Bình Định đã và đang trở thành điểm hấp dẫn đốì với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong những năm qua

 • Bài trích


 • Authors: Võ Đăng Khoa (2016)

 • Bài viết cho thấy sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và nhân dân trong Tỉnh, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phước đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đồng thời định hướng và đề ra giải pháp để hoạt động xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả, không ngừng nâng cao vị thế của Bình Phước trong khu vực cũng như cả nước.