Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Trịnh Mạnh Linh (2016)

 • Việt Nam hội tụ tương đối đầy đủ những điều kiện cơ bản để phát triển đặc khu kinh tế (ĐKKT). Song, để tránh thất bại, cần xác định tiêu chí và điều kiện để xây dựng ĐKKT ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.

 • Bài trích


 • Authors: Bùi Thanh Sơn (2016)

 • Khi năm 2015 đã khép lại, có thể thấy một trong những thành tựu nổi bật nhất của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua là đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ cho tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước. Chặng đường 5 năm qua được đánh dấu bởi những dấu ấn nổi bật cả về hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hội nhập quốc tế. Nhưng khi nhìn lại cả chặng đường lịch sử 70 năm đồng hành cùng dân tộc, ta thấy trong bất kỳ giai đoạn nào, đối ngoại Việt Nam cũng luôn đóng góp xứng đáng vào việc đưa đất nước hòa nhịp vào dòng chảy chung của thời đại.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Minh Tiến (2011)

 • Bài viết tìm hiểu về quy tắc xuất xứ hàng hoá của khu vực thương mại tự do ASEAN. Theo Quy tắc xuất xứ của Khu vực thương mại tự do ASEAN, hàng hoá có xuất xứ ASEAN bao gồm hai loại: hàng hoá có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ và hàng hoá có xuất xứ không thuần tuý hoặc không được sản xuất toàn bộ.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016-12)

 • Đánh giá thực trạng về công tác đào tạo nghề hiện nay ở Việt Nam cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra cho việc phát triển đào tạo nghề trong bối cảnh cụ thể Việt Nam là thành viên của ACE. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển đào tạo nghề của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của AEC.

 • 2006


 • Authors: Trần Thăng Long (2006)

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp chính trị, ngoại giao theo hiệp ước Bali 1976 -- Cơ chế giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế của ASEAN theo Nghị định thư Manila 1996 -- Cơ chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ASEAN 1987 -- Vấn đề cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN theo Nghị định thư Manila 1996: Giai đoạn tham vấn; giai đoạn xét xử