Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2007)

 • Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Ngân (2008)

 • Bài viết đề cập sự cần thiết phải hình thành Cộng đồng kinh tế trong quá trình phát triển, nâng cao mức độ liên kết kinh tế hiện có của ASEAN; nội dung, biện pháp và khuôn khổ thể chế mà các nước ASEAN đã, đang và sẽ áp dụng để thực hiện hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; phân tích về tác động của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến các nước thành viên và Việt ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Long (2007)

 • Trình bày mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại. Mối quan hệ này đã và đang được thực hiện ở những phạm vi và mức độ khác nhau tuỳ thuộc tình chất của mối quan hệ giữa ASEAN và đối tác đó. Trong tương lai, ASEAN và các bên đối thoại cần gia tăng hơn nữa nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả...

 • Luận án


 • Lê Minh Tiến (2017)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và pháp lý về AFTA (trọng tâm là làm rõ các quy định của ATIGA và các văn bản kèm theo); đánh giá thực tiễn thực hiện AFTA của cả khối ASEAN và một số quốc gia thành viên, trong đó tập trung đánh giá toàn diện thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam để chỉ ra kết...

 • Bài trích


 • Bùi Thanh Sơn (2016)

 • Khi năm 2015 đã khép lại, có thể thấy một trong những thành tựu nổi bật nhất của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua là đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ cho tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước. Chặng đường 5 năm qua được đánh dấu bởi những dấu ấn nổi bật cả về hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hội nhập quốc tế. Nhưng khi ...