Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Bùi Tất Thắng (2016)

  • Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam "vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng", đóng góp của TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 mới đạt gần 29% kiến phấn đấu mức bình quân giai đoạn 2016-2020: 30%-35%/năm), trong khi ở các nước công nghiệp phát triển, lệ đóng góp của TFP vào tăng trưởng thường chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều (trên 50%).

  • Bài trích


  • Bùi Tất Thắng (2018-01)

  • Đại hội XI của Đảng (năm 2011) đề ra nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Đại hội XII (năm 2016) khẳng định tiếp tục đẩy mạnh triển khai cho thời kỳ 2016 - 2020 với mục tiêu tạo lập được mô hình tăng trưởng kinh tế hiệu quả hơn, bền vững hơn. Bài viết thảo luận thêm về chủ đề này thông qua việ...

  • Bài trích


  • Bùi Tất Thắng (2012)

  • Bài viết phân tích một số quan điểm chung về việc thúc đẩy hợp tác và phác thảo đôi nét về phương hướng thực hiện hợp tác kinh tế vùng Vịnh Bắc Bộ trong thời gian tới.