Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017-11-2)

 • Phúc đáp văn bản số 1215/TTKQH-TV ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về tổng số dự án đầu tư tăng tổng mức đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) các năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 47 dự án. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các năm 2015, năm 2016 và 6 tháng năm 2017; Số lượng doanh nghiệp thành...

 • Văn bản pháp luật


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017-7-19)

 • Phúc đáp văn bản số 981/TTKQH-TV ngày 20 tháng 6 năm 2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp một số thông tin, số liệu trong giai đoạn 2011 - 2016 tại các Phụ luc đính kèm về Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành; Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh; Vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018)

 • Báo cáo nêu ra những vấn đề về tốc độ tăng trưởng kinh tế; sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các vấn đề xã hội trong quý I năm 2018.

 • Thông tin chuyên đề


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019-12)

 • Chuyên đề trình bày nội dung tổng quan của Hiệp định EVFTA và những thách thức nhất định đối với Việt Nam mà Hiệp định mang lại, bao gồm: (1) Gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực trong việc nâng tầm ảnh hưởng tới ASEAN, trong đó có những yếu tố sẽ bất lợi cho Việt Nam; (2) Thông qua Hiệp định EVFTA, EU có thể gia tăng sức ép trong quá trình xây dựng và hoàn thiện th...