Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài chính (2019-7-24)

 • Cung cấp thông tin số liệu về kinh phí hoạt động, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân tối cao: Về chi thường xuyên ngân sách nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2015-2019; về vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020; về nhà, đất và xe ô tô ngành Tòa án trên phạm vi cả nước từ năm 2015 đến năm 2018.

 • Báo cáo


 • Bộ Tài chính (2016)

 • Nhìn chung, về tổng thể dự toán NSĐP được Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, cơ bản phù họp với định hướng phân bổ ngân sách của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với một số địa phương quyết định dự toán thu, chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ thấp hơn dự toán hoặc không phân bổ so với&#x...

 • previous
 • 1
 • next