Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Hoàng Long (2016)

  • Bài toán cho thấy năm 2015 được xem là năm tăng trưởng tín dụng cao nhất của hệ thống ngân hàng trong 5 năm trở lại đây, nhưng nợ xấu vẫn là "bóng ma" chưa được giải quyết dứt điểm từ lâu, buộc các ngân hàng phải có những giải pháp hiệu quả hơn trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.

  • Bài trích


  • Phan Trần Minh Hưng, Hà Mỹ Liên; Phạm Thị Thúy (2016)

  • Bài viết nghiên cứu mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của nhóm khách hàng cá nhân tại BIDV Bạc Liêu. Từ đó, giúp cho nhà quản trị nhận thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nhân tố và có những giải pháp phù hợp nhất nhằm thu hút khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trên địa bàn Bạc Liêu trong thời gian tới.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hằng (2016)

  • Bài viết đưa ra kết quả nghiên cứu về hệ thống chế biến nông sản của Việt Nam đã có sự phát triển, song quy mô còn nhỏ, thiết bị lạc hậu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt Nam xuất khấu còn bị trên thị trường thế giới.