Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn (2016)

  • Bài viết đánh giá về mức độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và không còn phù hợp, do đó cần có giải pháp phù hợp, thiết thực hơn.

  • Bài trích


  • Nguyễn Khánh Ly, Ngô Minh Trang (2016)

  • Mặc dù mức tiêu thụ thép trong năm 2015 đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn, tuy nhiên do cung vẫn vượt cầu, lại thêm sức ép từ việc giảm thuế các sản phẩm nhập khẩu khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) có hiệu lực và sự tràn vào của thép Trung Quốc khiến ngành này của Việt Nam luôn trong cảnh "mừng ít, lo nhiều".

  • Luận án


  • Nguyễn Thịnh Vượng (2016)

  • Luận án xác lập được mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại điểm đến; Đánh giá được hiện trạng năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Giang; Đề xuất được các giải pháp phù hợp, mang tính khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh du lịch tại Tiền Giang.